Advies

Een veilige werkomgeving is niet vanzelfsprekend

Soliede geeft bedrijven advies over veiligheid. Door essentiële veiligheidsmaatregelen te treffen zorgen we ervoor dat de veiligheid van werkgever en werknemer gegarandeerd wordt.

Daarnaast ondersteunt Soliede u graag bij de implementatie van deze adviezen binnen uw organisatie. Door de jarenlange ervaring van onze veiligheidskundigen zijn wij in staat om de vertaalslag te maken van concept naar uitvoering.

Snel en doeltreffend advies is het motto waarmee wij onze adviseurs op pad sturen. Zij helpen u met:

het opstellen van BHV- en ontruimingsplannen​
het maken van vluchtwegplattegronden​
het uitvoeren van een Risico-inventarisatie​ & evaluatie
het implementeren van ISO 9001, ISO 45001, VCA*, VCA**​

Wij hanteren een zeer strakke planning en zorgen dat procedures kort en bondig beschreven zijn. De papieren dienen immers ter ondersteuning van het werkelijke proces en niet andersom.

U krijgt van ons de brondocumenten opgeleverd, zodat u deze in eigen beheer kunt nemen. U kunt er uiteraard ook voor kiezen het onderhoud uit te besteden; wij voorzien hier graag in.

Wij kunnen u ontzorgen op de volgende vakgebieden:

RI&E VOL VCA Advies Veiligheid op de werkvloer

RI&E

Elk bedrijf met personeel moet (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. 

Hoofd BHV BHV-team Bedrijfsnoodplan Advies Veiligheid

Bedrijfsnoodplan & Ontruimingsplan

Hierin staan de procedures over hoe te handelen in geval van nood kort en bondig beschreven.

Vluchtwegplattegrond Ontruimingsplattegrond Evacuatieplattegrond Advies Veiligheid

Vluchtwegplattegronden

Goed leesbare vluchtwegplattegronden vormen een essentieel onderdeel van de vluchtroutes in het pand.

Vluchtwegplattegrond Gebruiksmelding Omgevingsvergunning Brandveiligheid

Gebruiksmelding

Gebouwen dienen brandveilig te worden gebruikt; hiervoor gelden landelijke regels. Voor sommige vormen van gebruik is echter ook een gebruiksmelding vereist.

Omgevingsvergunning Brandveiligheid

Omgevingsvergunning

Gebouwen dienen brandveilig te worden gebruikt; hiervoor gelden landelijke regels. Voor sommige vormen van gebruik is echter ook een omgevingsvergunning vereist.

ISO-certificering

ISO-certificering

Soliede biedt ondersteuning bij het behalen van een ISO-certificering voor uw organisatie.


VCA-certificering Advies Veiligheid

VCA-certificering

Wilt u als onderneming een VCA-certificering behalen? Soliede ondersteunt u hierbij graag.