Advies

Een veilige werkomgeving is niet vanzelfsprekend

Soliede geeft bedrijven advies over veiligheid. Door essentiële veiligheidsmaatregelen te treffen zorgen we ervoor dat de veiligheid van werkgever en werknemer gegarandeerd wordt.

Soliede ondersteunt u daarnaast graag bij de implementatie van deze adviezen binnen uw organisatie. Door de jarenlange ervaring van onze veiligheidskundigen zijn wij in staat om de vertaalslag te maken van concept naar uitvoering.

Soliede ontzorgt in bedrijfshulpverlening en veiligheid.


Maak een afspraak Ik wil een offerte

Snel en doeltreffend advies is het motto waarmee wij onze adviseurs op pad sturen. Zij helpen de klanten met het opstellen van de juiste documentatie op het gebied van:

  • Opstellen van BHV- en ontruimingsplannen
  • Maken van vluchtplattegronden
  • Uitvoeren van een Risico Inventarisatie
  • Implementeren van ISO 9001 ISO 45001, VCA*, VCA**

Wij hanteren een zeer strakke planning en zorgen dat procedures kort en bondig beschreven zijn. De papieren dienen immers ter ondersteuning van het werkelijke proces en niet andersom.

U krijgt van ons de brondocumenten opgeleverd, zodat u deze in eigen beheer kunt nemen. U kunt er uiteraard ook voor kiezen het onderhoud uit te besteden; wij voorzien hier graag in.


Maak een afspraak

Wij kunnen u ontzorgen op de volgende vakgebieden: