Omgevingsvergunning

Wanneer is een omgevingsvergunning verplicht?

Gebouwen dienen brandveilig te worden gebruikt; hiervoor gelden landelijke regels die zijn vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Deze regels voor brandveilig gebruik zijn op al het gebruik van toepassing. Soms is echter ook een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik vereist. Het Besluit omgevingsrecht (onderdeel van de Wabo) geeft hierover duidelijkheid.

Deze vergunning is vereist wanneer in een gebouw of ander bouwwerk:

  1. bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf aan meer dan 10 personen wordt verschaft (bijv. hotel, pension, kampeerboerderij, ziekenhuis, verpleeghuis of gevangenis);
  2. dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 kinderen onder de 12 jaar (bijv. basisschool of kdv); of
  3. dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen, bijvoorbeeld door dagopvang.

Omgevingsvergunning brandveilig gebruik aanvragen

Via het Omgevingsloket online kan worden nagegaan of een omgevingsvergunning brandveilig gebruik in uw situatie nodig is. Is een vergunning nodig, dan mag het gebouw niet gebruikt worden voordat burgemeester en wethouders die vergunning hebben verleend. Het is van belang de vergunning, met ondersteuning van Soliede, ruim voor aanvang van het gebruik aan te vragen: de procedure voor het verlenen van een dergelijke vergunning kan tot maximaal 26 weken duren.

Naast de NAW-gegevens van de melder en de kadastrale aanduiding van het gebouw, dient er een situatieschets van het gebouw en een plattegrondtekening per bouwlaag te worden aangeleverd.

Op de plattegronden dienen alle brandveiligheidsvoorzieningen (blusmiddelen, brandscheidingen, vluchtroutes etc.) te zijn aangegeven en deze dienen te zijn opgesteld conform NEN 1413:2011 nl.

ONDERSTEUNING BIJ HET VOORBEREIDEN VAN DE VERGUNNINGAANVRAAG?

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN

Onze aanpak

Soliede ontzorgt u volledig in de voorbereiding van de vergunningsaanvraag en stelt ook de benodigde plattegronden voor u op. Het opstellen van een situatieschets en plattegronden van de bouwlagen is vanzelfsprekend altijd op maat. 

De kosten zijn afhankelijk van een 2-tal factoren: het aantal benodigde plattegronden en de kwaliteit van uw originele tekeningen. Indien u (bouw)tekeningen beschikbaar heeft in een bewerkbaar autocad formaat (.dwg of .dxf) hebben wij minder tekenuren nodig dan wanneer u alleen tekeningen op papier heeft. 

Waarom Soliede?

Wij ontzorgen u volledig in de voorbereiding van de aanvraag
Snelle praktijkgerichte aanpak
Uitgebreide kennis van het Bouwbesluit 2012 en het Besluit omgevingsrecht
Plattegronden opgesteld conform NEN 1413:2011 nl

Neem contact met ons op

Heeft u advies nodig, wilt u ondersteuning bij de vergunningaanvraag? Neem gerust contact met ons op.