Ontruimingsplan

Een ontruimingsplan op maat gemaakt voor elke organisatie

Een uitslaande brand, een ongeluk met gevaarlijke stoffen of een mogelijke gasexplosie: iedereen moet zo snel mogelijk het pand verlaten! In het ontruimingsplan staan de procedures over hoe te handelen kort en bondig beschreven. Geen dikke rapportages, maar concreet wie wat moet doen!

Elke onderneming heeft een eigen en op maat gemaakt ontruimingsplan nodig. Het pand, de werkzaamheden, maar vooral ook de mensen in uw organisatie zijn anders dan bij uw buurman. Daarom is het belangrijk dat de procedures niet alleen kort beschreven zijn, maar ook goed aansluiten bij wat uw organisatie uniek maakt. Soliede helpt graag om het concrete plan de juiste vorm te geven.

Afspraak maken?

Neem contact op

Elke onderneming heeft een eigen en op maat gemaakt ontruimingsplan nodig. Het pand, de werkzaamheden, maar vooral ook de mensen in uw organisatie zijn anders dan bij uw buurman. Daarom is het belangrijk dat de procedures niet alleen kort beschreven zijn, maar ook goed aansluiten bij wat uw organisatie uniek maakt. Soliede helpt graag om het concrete plan de juiste vorm te geven.

 
Onze praktische aanpak
De adviseur van Soliede bezoekt uw locatie, spreekt met een paar BHV’ ers en maakt een rondgang door uw pand. Samen met de verantwoordelijke hoofd BHV stemt hij de procedures af en werkt alle informatie uit in een kort en krachtig concept plan. Na de bespreking van het conceptplan en verwerken van de laatste verbeteringen leveren wij het definitieve ontruimingsplan ingebonden in 3-voud aan u op. Uiteraard ontvangt u ook het plan digitaal in Word-formaat zodat het binnen uw organisatie geborgd kan worden en aanpassingen makkelijk zelf te maken zijn.

 
NEN 8112:2010 nl en NEN 1414:2007 nl
Het ontruimingsplan moet altijd voldoen aan wettelijk gestelde normeringen, de NEN-normen 8112:2010 nl en NEN 1414:2007 nl. Wij zorgen dat alle regels in acht worden genomen en uw ontruimingsplan conform de eisen is opgesteld

 
Kosten
Het opstellen van uw Ontruimingsplan is altijd op maat en de kosten zijn afhankelijk van de grootte van uw oranisatie. Voor een aanbod op maat kunt u contact opnemen via verkoop@soliede.nl of telefonisch op 0251-273 888.

  • Stroomschema van alarmering binnen en buiten uw organisatie
  • De brandspecifieke gebouw, installatie- en organisatiegegevens
  • Wijze van ontruiming en communicatie
  • Instructie voor het personeel als ze moeten ontruimen
  • Hoe om te gaan met een bommelding
  • Logboek en protocol van ontruimingsoefeningen
Waarom?
De brandweer, bouw- en woningtoezicht, milieudienst en Voedsel Waren Autoriteit kunnen uw bedrijf controleren op aanwezigheid van de juiste documentatie. Het bespaart veel tijd als u alle documenten, waaronder het BHV plan en Ontruimingsplan, direct beschikbaar hebt in een Receptiemap.


  Inhoud

  1. Kopie gebruiksvergunninggebruikmelding
  2. Laatste twee werkbonnen of onderhoudcontract van onderhoud aan de: draagbare blustoestellen; koelinstallaties inclusief de airco; nood- en transparantverlichting; BMI, droge blusleiding en brandslanghaspels
  3. Exploitatievergunning horeca
  4. Overzicht van de dagelijkse metingen voor de Voedsel Waren Autoriteit: borgingslijst van vers bereide producten; temperatuur gekoeld en verwarmd eten; temperatuur leidingwater i.v.m. legionella

 
Werkwijze en kosten
Nadat alle documenten voor de implementatie van uw BHV organisatie opgesteld zijn, helpen wij u bij het maken van de Receptiemap. Zo heeft u direct alle benodigde gegevens voor de diverse controlerende instanties bij de hand. Deze extra dienstverlening is geheel gratis.