RI&E – Onderwijs

RI&E voor het Onderwijs

Hebben de docenten van uw school veel vergaderingen? Veel nakijkwerk en gesprekken met ouders? Ervaren zij een hoge werkdruk, last van de stem, en werken zij wel altijd in de juiste houding? Werken in het onderwijs brengt de nodige risico’s met zich mee. Hoge werkdruk kan leiden tot langdurige klachten en zelfs verzuim. De Arbowet schrijft voor dat u de risico's kent en een goed plan maakt om deze risico's uit te bannen. Daarnaast vraagt het OCW u bovenop de Arbowet om te wet sociale veiligheid te implementeren in de school.


Maak een afspraak Ik wil advies

Risico Inventarisatie & Evaluatie, doeltreffend Advies

Het opstellen van een Risico Inventarisatie zorgt ervoor dat risico’s in kaart worden gebracht en dat u grip krijgt op de veiligheid binnen uw organisatie. Zitten/staan de docenten in een juiste werkhouding, hoe zit het met de werkdruk? Het opstellen van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) zorgt ervoor dat risico’s in kaart worden gebracht en dat u grip krijgt op de veiligheid binnen uw organisatie.


Onze adviseur geeft concrete oplossingen voor het afdekken van de risico’s en helpt u ook na oplevering met advies. Korte lijnen en snel schakelen, kenmerkt onze werkwijze. Wij zorgen dat binnen 14 dagen uw RI&E en Plan van Aanpak klaar staan.

Onze Aanpak

Samen met u maakt onze adviseur een rondgang en stelt vragen aan een aantal docenten. Zijn bevindingen worden verwerkt in de RI&E-rapportage en het concept Plan van Aanpak (PvA). Het PvA omschrijft de risico’s, de urgentie per risico, advies voor de oplossing en de maximale termijn waarbinnen het risico afgedekt dient te worden. Het concept van de RI&E en het PvA worden vervolgens met u besproken en indien nodig aangepast. Na goedkeuring zal het document worden getoetst en opgeleverd in geprinte versie, PDF-formaat en in onze online omgeving.

In deze online omgeving heeft u altijd toegang tot uw RI&E en vinkt u de afgedekte risico’s eenvoudig af. Zo heeft u met één druk op de knop altijd up-to-date documentatie voor handen.

Maak een afspraak Ik wil advies

Waarom Soliede?

  • Snelle praktijkgerichte aanpak
  • Borging binnen uw organisatie
  • Uitgebreide kennis binnen het onderwijs
  • Online RI&E-tool
  • Documentatie volgens de laatste wet- en regelgeving
Heeft u advies nodig, wilt u uw RI&E laten beoordelen of certificeren? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.