Beheer

Jaarlijkse update RI&E en PvA

Op basis van de gemaakte Risico-inventarisatie & Evaluatie en het Plan van Aanpak adviseren wij u een jaarlijkse check te laten doen. Deze valt onder het beheer van de RI&E. Hierbij gaan wij na of de maatregelen van de geïnventariseerde risico’s geïmplementeerd zijn in de organisatie. Ook bekijken wij of de procedures die staan aangegeven in het Bedrijfsnoodplan, worden gevolgd.

De jaarlijkse check zorgt ervoor dat de bedrijfsveiligheid binnen uw organisatie continu verbetert en uw medewerkers zich bewuster worden van de risico’s. Tevens blijven uw plannen
up-to-date waarmee u voldoet aan de vereisten uit de Arbowet.

RI&E Beheer jaarlijkse check

HET BEHEER VAN UW RI&E UITBESTEDEN?

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN

Aanpak Beheer RI&E vca-certificering

Wij zorgen ervoor dat uw RI&E altijd actueel is

Onze aanpak wat betreft RI&E-beheer bestaat jaarlijks uit de volgende stappen:

  1. Controleren of maatregelen uit het Plan van Aanpak zijn uitgevoerd op de locatie
  2. Een locatiebezoek
  3. Opstellen nieuwe RI&E rapportage(s) en samenstellen management rapportage
  4. Bespreken management rapportage en uitsturen documentatie naar de locatie

Eén keer in de 4 jaar of bij grote veranderingen zullen wij de documentatie laten toetsen.