Facilitaire Dienstverlening

RI&E voor Facilitaire Dienstverlening

Werken in de facilitaire dienstverlening brengt verschillende risico’s met zich mee. De Arbowet schrijft voor dat u de risico’s kent en een goed plan maakt om deze risico’s uit te bannen.

Werken uw medewerkers bijvoorbeeld vaak alleen? Of doen zij veel repeterend werk? En krijgen zij wellicht ook weleens te maken met agressie en criminaliteit? 

RI&E Facilitaire Dienstverlening Preventie
RI&E Facilitaire Dienstverlening

Risico-inventarisatie & evaluatie, doeltreffend Advies

Werken uw medewerkers met een uursmelding? Zijn zij voldoende getraind in de omgang met gevaarlijke stoffen? Werken zij in een juiste werkhouding? Het opstellen van een Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) zorgt ervoor dat risico’s in kaart worden gebracht en dat u grip krijgt op de veiligheid binnen uw organisatie.

Onze adviseur geeft concrete oplossingen voor het afdekken van de risico’s en helpt u ook na oplevering met advies. Korte lijnen en snel schakelen kenmerkt onze werkwijze. Wij zorgen ervoor dat uw RI&E en Plan van Aanpak op korte termijn klaarstaan.

EEN RI&E LATEN OPSTELLEN VOOR UW ORGANISATIE IN DE FACILITAIRE DIENSTVERLENING?

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN

Onze aanpak

Samen met u maakt onze adviseur een rondgang en stelt vragen aan een aantal medewerkers. Zijn bevindingen worden verwerkt in de RI&E-rapportage en het concept Plan van Aanpak (PvA). Het PvA omschrijft de risico’s, de urgentie per risico, advies voor de oplossing en de maximale termijn waarbinnen het risico afgedekt dient te worden. Het concept van de RI&E en het PvA worden vervolgens met u besproken en indien nodig aangepast. Na goedkeuring laten wij het document toetsen. Hierna leveren wij het op in Pdf-formaat en in onze online omgeving.

In deze online omgeving heeft u altijd toegang tot uw RI&E en vinkt u de afgedekte risico’s eenvoudig af. Zo heeft u met één druk op de knop altijd up-to-date documentatie voor handen.

RI&E aanpak

Waarom Soliede?

Snelle praktijkgerichte aanpak
Borging binnen uw organisatie
Uitgebreide kennis binnen de facilitaire dienstverlening
Online RI&E-tool
Documentatie volgens de laatste wet- en regelgeving
Documentatie altijd up-to-date

Meer weten over onze methodiek?

Klik hier voor informatie m.b.t. de uitgebreide methodiek die wij hanteren voor het opstellen van uw RI&E en PvA.

Neem contact met ons op

Heeft u advies nodig, wilt u uw RI&E laten beoordelen of certificeren? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.