Toetsing

Toetsing RI&E

De Arbowet verplicht bedrijven om de RI&E en het Plan van Aanpak door een gecertificeerde instantie te laten toetsen (artikel 14). 

Waar Soliede u helpt in het opstellen van een RI&E en Plan van Aanpak, controleert deze instantie of de documentatie aan de wettelijke normering voldoet. 

Hiermee zorgt de overheid dat een landelijke kwaliteitsborging gerealiseerd wordt.

Toetsing RI&E

UW RI&E LATEN TOETSEN DOOR EEN GECERTIFICEERDE INSTANTIE?

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN

Toetsing RI&E onderdelen ISO-certificering

Wat houdt deze RI&E toetsing in?

Het toetsen houdt in dat een gecertificeerde kerndeskundige, als omschreven in artikel 2.7 Arbobesluit, beoordeelt of in de RI&E:

  • Alle risico’s duidelijk benoemd zijn en de situatie goed is weergegeven
  • Actuele inzichten over risico’s voor de arbeidsomstandigheden
  • Adviezen in het Plan van Aanpak voor maatregelen voldoende zijn

Soliede regelt voor u dat uw documentatie bij de toetsende instantie wordt aangeboden en deze instantie de toetsing uitvoert.