VCA-certificering

Wat houdt VCA-certificering in?

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. De VCA-certificering is ontwikkeld, zodat u kunt aantonen dat het veiligheidsbeheersysteem van uw onderneming voldoet aan de eisen. 

Soliede begeleidt en adviseert u bij de VCA-certificering van uw onderneming. Wij nemen u veel werk uit handen! Advies en certificering lopen gemakkelijk samen met uw dagelijkse werkzaamheden. Zo blijft de continuïteit van uw onderneming tijdens dit traject gewaarborgd! 

Soliede zorgt voor transparante communicatie: wie is verantwoordelijk voor welke activiteiten?

vca-certificering
VCA opleidingen VCA-certificering VCA examen VCA op uw locatie VCA open inschrijving

Komt uw onderneming in aanmerking voor VCA Bedrijfscertificering?

Om een VCA-certificaat te verkrijgen, dient u een aantal stappen te doorlopen. Deze geven inzicht in wat er moet gebeuren voordat uw bedrijf in aanmerking komt.

Allereerst dient te worden vastgesteld of u überhaupt in aanmerking komt voor een VCA-certificaat. VCA is bedoeld voor aannemers van werk die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten die risicovol zijn of waarbij sprake is van risicovolle omstandigheden.

WILT U ALS ONDERNEMING EEN VCA BEDRIJFSCERTIFICERING?

WIJ ONDERSTEUNEN U GRAAG. VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN

U komt in aanmerking voor VCA-certificering, hoe nu verder?

Wanneer duidelijk is dat u in aanmerking komt, dient u te bepalen welk niveau voor u van toepassing is: VCA* of VCA**. Deze keuze kan gemaakt worden op het moment dat de certificering wordt aangevraagd. 

Let op: uiteindelijk zijn het uw opdrachtgevers die bepalen welk niveau voor u vereist is. In het schema hiernaast ziet u welke certificering voor u van toepassing kan zijn.

VCA-certificering
Aanpak Beheer RI&E vca-certificering

Stappenplan voor certificering

De eerste stap is het, samen met onze adviseur, opstellen van de actiepunten om uw VGM-beheersysteem te ontwikkelen. VGM staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Wij stellen eerst vast wat uw startpunt is. Wellicht voldoet uw organisatie al aan bepaalde eisen voor het VGM-beheersysteem.

Na het vaststellen van de benodigde actiepunten, volgt stap 2. Hierin stelt onze adviseur samen met u de benodigde documentatie en procedures op. Wij werken in deze stap toe naar een goed functionerend VGM-beheersysteem voor uw bedrijf.

Aanvraag VCA-certificering

Wanneer alle actiepunten zijn uitgevoerd, vragen wij bij een aantal erkende certificatie-instellingen offertes op voor de toetsing van het beheersysteem. U maakt zelf de keuze voor de certificerende instelling. 

Deze instelling beoordeelt uw VGM-beheersysteem door middel van een audit. Onze adviseur zal aanwezig zijn voor de begeleiding van deze audit. Wanneer uw bedrijf voldoet aan de eisen, ontvangt u het VCA-certificaat.  Bij eventuele tekortkomingen mag u nog verbeteringen aanbrengen.

De grootste voordelen voor uw onderneming

Minder lichamelijk letsel
Daling ziekteverzuim als gevolg van arbeidsongevallen
Minder arbeidsongeschikten
Kleinere kans op calamiteiten
Meer aandacht voor het milieu

Neem contact met ons op

Heeft u advies nodig en/of wilt u ondersteuning bij het traject van VCA-certificering? 

Neem gerust contact met ons op.