Week tegen Kindermishandeling 2017

Eerste Hulp bij IKK certificering
19-10-2017
RI&E Risico lijst
Week van de RI&E 2018
19-06-2018

Week tegen Kindermishandeling 2017

Waarom bestaat er een week tegen kindermishandeling? Wat is het nut ervan?

Voornamelijk om deze situatie nog meer onder de aandacht te brengen. Ja, er is al aardig wat aandacht voor kindermishandeling en huiselijk geweld. Maar nog niet genoeg. Sommige mensen zijn zich er niet bewust van wat zich afspeelt in Nederland of hoe schrikbarend veel kinderen worden mishandeld. Het kan zo zijn dat er iemand in jouw directe omgeving wordt mishandeld maar het niet doorhebt. Daarom helpen wij ook mee om dit nog meer onder de aandacht te brengen, om jou leren te kijken naar jouw omgeving. Om kindermishandeling en huiselijk geweld te signaleren.

Volgens het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn naar schatting elk jaar bijna 119.000 kinderen slachtoffer van mishandeling. (Bron: https://www.huiselijkgeweld.nl/dossiers/kindermishandeling) Dit is en blijft een te groot aantal, geen één kind zou slachtoffer moeten zijn van mishandeling. Daarom is het thema van dit jaar ook ‘Verbind voor het kind’. Als we het samen doen is het mogelijk om een sterke aanpak tegen kindermishandeling te realiseren. Professionals die werken met kinderen zijn hier een groot onderdeel van. Zij zijn dagelijks in contact met het kind en kunnen sneller signaleren/ opmerken, wanneer er iets mis is met het kind. Zich er bewust van worden om vroegtijdig aan de bel te trekken.

Zelfvertrouwen

Wordt er ook daadwerkelijk elke keer aan de bel getrokken? Wordt mishandeling wel zo snel opgemerkt? Hopen en verwachten mogen we altijd. In het werkveld missen professionals soms het zelfvertrouwen om mishandeling te melden. Stel dat er een melding wordt gedaan, maar blijkt dat er niks aan de hand was? Zullen de ouders dan boos worden op je of het kind van bijvoorbeeld het kinderdagverblijf halen? Die kans bestaat altijd. Maar hierom zou het nog niet mogen dat je geen melding maakt. Heb het zelfvertrouwen om Veilig Thuis in te schakelen. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat de melding wel gegrond blijkt te zijn. Better safe than sorry.

 

Aanpak versterken

Soliede wilt samen met jou dat bewustzijn en zelfvertrouwen realiseren zodat wij samen de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld kunnen versterken. Zodat jij vroegtijdig aan de bel kan trekken om het kind uit een onveilige situatie te halen. Hoe?

Door één van onze trainingen te volgen aanpak kindermishandeling/huiselijk geweld (Werken met de Meldcode). Deze trainingen zullen o.a. in het teken staan van het herkennen van de signaleren, hoe kan ik het beste dit melden en bij wie kan ik nou daadwerkelijk terecht? Schrijf je nu in voor één van onze basistrainingen of bijscholingen. Voor meer informatie kijk op: https://www.soliede.nl/opleidingen/aanpak-kindermishandeling/meldcode-kindermishandeling/