Beheer BMI

Wordt uw BMI periodiek gecontroleerd?

Als organisatie dient u niet alleen te zorgen voor de noodzakelijke brandmeldinstallatie, maar ook voor het beheer hiervan. De BMI dient op ieder moment naar behoren te werken, zodat uw medewerkers en/of bezoekers snel een waarschuwing ontvangen in geval van nood. De BMI dient daarom regelmatig getest, gecontroleerd en onderhouden te worden. Dit onderhoud is ondergebracht in onze dienst Beheer BMI.

Voor elke brandmeld- en ontruimingsinstallatie geldt een vereist jaarlijks onderhoud. Daarnaast is het wettelijk verplicht de installatie ook maandelijks te (laten) controleren. Hierbij zijn de 4-maandelijkse controles uitgebreider.

BMI Receptietraining

BEHEER BMI BIJ ONS ONDERBRENGEN?

NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE

Onderhoud Controle & Beheer Onderhoud Noodverlichting

Waarom het BMI onderhoud uitbesteden aan Soliede?

Steeds vaker besteden ondernemingen beheerderstaken uit aan Soliede. Dit omdat het uitvoeren van deze taken één van onze specialismen is. Wij kunnen dan ook een zeer hoge kwaliteit leveren tegen een scherp tarief. 

Door de beheerderstaken uit te besteden, bespaart u veel ‘onzichtbare’ kosten. Los van de toegevoegde waarde voor de veiligheid, voldoet u daarmee ook altijd aan de wettelijke eisen.

Het door ons in eigen beheer ontwikkelde digitale logboek, biedt u duidelijk inzicht in de status van het beheer van de brandmeldinstallatie. Bij eventuele gevaarlijke situaties ontvangt u per e-mail een notificatie.