Onderhoud Noodverlichting

Werkt de noodverlichting in uw pand naar behoren?

Noodverlichting biedt medewerkers en/of bezoekers binnen uw bedrijf extra veiligheid. Tevens voorkomt het totale duisternis op momenten dat het normale lichtnet uitvalt, bijvoorbeeld door een brand. Noodverlichting is een voorziening die een veilig gebruik van vluchtwegen en nooduitgangen mogelijk maakt. 

Conform het Bouwbesluit 2012 en de Arbowet dient in ieder gebouw noodverlichting aanwezig te zijn. Noodverlichting en vluchtwegsignalering dienen jaarlijks te worden onderhouden. Veel gemeenten hebben dit inmiddels in de bouwverordening opgenomen. Mochten er eventuele gebreken zijn, dan dient u deze direct te verhelpen. 

Soliede kan u hierin ontzorgen, zodat u aan deze wettelijke verplichting voldoet.

Onderhoud Noodverlichting Controle & Beheer

HET ONDERHOUD VAN UW NOODVERLICHTING BIJ ONS ONDERBRENGEN?

NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE

Onderhoud Controle & Beheer Onderhoud Noodverlichting

Wat houdt het onderhoud noodverlichting in?

Tijdens het onderhoud controleren wij de functionaliteit van het noodverlichtingsarmatuur, de vluchtroute en bewegwijzering. 

Standaard vervangen wij de lampen van permanent brandende armaturen. Verder controleren wij accu’s en vervangen wij deze in het 5e jaar om zodoende één uur brandtijd te waarborgen in geval van nood.

Onderhoud wordt door Soliede of één van haar gecertificeerde partners uitgevoerd conform de richtlijnen van ISSO 79 en NEN-EN 50172. Door onze ervaring kunnen wij elk merk en type noodverlichting onderhouden, ook wanneer deze is geplaatst door een andere installateur.