Eerste Hulp bij IKK certificering

De Wet IKK komt eraan

Eerste Hulp bij IKK certificering

Het ministerie van SZW heeft de afgelopen jaren samen met diverse brancheorganisaties en vakbonden gewerkt aan het akkoord Innovatie & Kwaliteit Kinderopvang (IKK).
Dit akkoord is inmiddels vertaald naar een wetsvoorstel en zal moeten zorgen voor een betere ontwikkeling van het kind, een stabielere omgeving en meer veiligheid binnen
de kinderopvang.

Op 1 januari moeten alle kinderopvang organisaties aan de strenge eisen van de nieuwe IKK wetgeving voldoen.

Wat zegt de Wet?

Tijdens openingstijden van een kinderdagverblijf:

- Moet ten minste één volwassene met het juiste certificaat Eerste Hulp bij werken met Kinderen aanwezig zijn
- Het certificaat moet geldig zijn en u moet dit kunnen aantonen
- Het certificaat is van één van de officiële certificerende instanties

Wat moet u wel of niet doen?

Wij hebben voor u een aantal punten op rij gezet wat u wel of juist niet moet doen om uw om uw medewerkers de juiste certificering te geven volgen wet IKK.


Do's and don'ts

Do’s: om medewerkers te certificeren voor de Nieuw IKK wetgeving

Zorg dat u voldoende gecertificeerde medewerkers beschikbaar hebt om de hele dag te bezetten, van opening tot sluiting.
Zorg dat hun certificaten geldig zijn conform de lijst met certificerende instanties.
Zorg voor een backup in geval van vakantie, ziekte of afwezigheid van uw gecertificeerde medewerker.
Leid ruim voldoende of zelfs alle medewerkers op conform de richtlijnen, zodat u deze wet nooit overtreedt en u voldoende flexibel bent in uw planning.
Particuliere zorgverzekeringen vergoeden soms voor een deel de kosten. Let wel op dat dan een factuur per cursist en betaling door de cursist zelf noodzakelijk is.
Kies een opleider waarbij de deelnemers voorafgaand aan de training een e-learning gedaan moeten hebben. Dit verhoogt de kans dat tijdens de training geen theorie wordt behandeld maar veel aandacht wordt besteed aan praktijkoefening = hogere slagingskans.
Let op dat e-learning nooit in plaats komt van de trainingsuren. Om bekwaam te worden moet je veel oefenen en om gecertificeerd te worden moet je beoordeeld zijn. Dit vergt tijd en persoonlijke aandacht. Reken op minimaal 3,5 uur voor het aanleren van de oefeningen en 3,5 uur voor het toetsen van de competenties.
Let op dat het totaal aantal cursisten in de groep niet groter is dan 12 personen. Het is niet toegestaan dat 1 trainer meer dan 12 cursisten in 1 dagdeel beoordeelt. Qua tijd is dit ook niet mogelijk.

Dont’s: om medewerkers te Certificeren voor de Nieuw IKK wetgeving

Je certificaat laten omzetten zonder dat je daarvoor opnieuw door een gecertificeerde trainer beoordeeld bent.

Heb je een EHBO aan kinderen certificaat van een opleider zelf dan is het noodzakelijk om te laten zien dat je over de juiste vaardigheden beschikt. Hiervoor volg je een herhalings- of wel toetsingstraining bij een gecertificeerde trainer. Hiermee zal je een officieel persoonscertificaat EHBO aan kinderen ontvangen. Het “administratief” omzetten van een opleiders eigen certificaat in een officieel certificaat is namelijk een overtreding van de wet.

Één keer in de twee jaar je certificaat verlengen.

Je werkt met kinderen en draagt een grote verantwoordelijkheid. De wetgever verwacht dat je opgeleid bent en bekwaam kan handelen. Daartoe is oefenen van je vaardigheden van groot belang. De certificerende instanties die een certificaat voor 2 jaar verstrekken, schrijven aan de opleiders voor dat jaarlijks een herhaling wordt gedaan. Train je niet elk jaar, dan zal je eigenlijk opnieuw een basistraining moeten gaan volgen. Let op dat je bij niet voldoende vaardig zijn, zelf verantwoordelijk en aansprakelijk bent voor je handelen. De aansprakelijkheid wordt dan ook doorgeschoven naar je leidinggevende en uiteindelijk naar de directie.

Een cursus volgen die “conform de richtlijnen van ….” wordt gegeven.

Het moet een officieel certificaat hebben!

Artikel 5: De houder draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld aan deze kwalificatie.

IKK certificering

Geregistreerde certificaten van de Regeling Wet kinderopvang
 
  • - Eerste Hulp bij werken met kinderen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV).
  • - Eerste Hulp aan kinderen van het Oranje Kruis
  • - Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers (SEHSO) van NedCert
  • - Acute Zorg bij kinderen van NIKTA
  • - Acute Zorgverlener Module Kind en Omgeving van NIKTA
  • - Eerstehulpverlener van NIKTA
  • - Spoedeisende Hulpverlening bij Kinderen (SEHBK) van NedCert
  • - Basis Eerstehulpverlener-LPEV met de aantekening Eerste hulp aan Kinderen van Stichting LPEV
  • - Eerste Hulp aan Baby’s en Kinderen van het Nederlandse Rode Kruis
 


Opleidingen

Opleidingen bij Soliede voldoen aan de normen wet IKK.

Inschrijven Eerste Hulp (EHBO) aan Kinderen

Inschrijven Eerste Hulp (EHBO) aan Kinderen

125,-excl. BTW

Schrijf uzelf, uw medewerkers of uw collega's in voor één van onze opleidingen.

Basis: Als u de basis vaardigheden onder de knie heeft en het theorie-examen met goed gevolg maakt, ontvangt u het officiële certificaat van het NIBHV. Herhaling: deze is zonder theorie

Veel oefenen om bekwaam te blijven

Eén keer per jaar volgt u de praktijktraining Herhaling Eerste Hulp aan Kinderen en het hele jaar kunt u het online lesmateriaal gebruiken als naslagwerk. Tijdens de bijscholing/herhalingsles oefent u met onze ervaren trainers alle vaardigheden en toont u aan dat u de juiste handelingen kunt uitvoeren.

Hiermee bent u verzekerd van verlenging van uw certificaat.

Meer informatie Eerste Hulp (EHBO) aan Kinderen
De praktijktraining Herhaling Eerste Hulp aan Kinderen is geschikt voor mensen die dagelijks met kinderen werken zoals in de Kinderopvang, Kraamzorg, Gastouders, BSO. NSO, TSO, Kleuter en Peuterspeelzalen.