Missie en Visie

Voor een andere en nieuwe aanpak van uw veiligheid

Missie

Zoveel mogelijk mensen bewust en bekwaam maken op het gebied van bedrijfshulpverlening en bedrijfsveiligheid.

Visie

Werkgevers hebben steeds meer behoefte aan trainingen die hun medewerkers écht bekwaam maken in het handelen tijdens calamiteiten in hun eigen werksituatie. Belangrijk hierbij zijn: opleidingen op maat, jaarlijks vernieuwde lesplannen/lesmethoden en persoonlijke aandacht voor de cursist. De cursus moet naast het voldoen aan de wettelijke eisen ook een toegevoegde waarde hebben voor werkgever en werknemer. Zij gaan er immers van uit dat de opleiding voorziet in handelingsbekwame BHV'ers en echte redders in nood!

Bedrijfscultuur

De bedrijfscultuur van Soliede wordt gekenmerkt door een dienstverlening afgestemd op de behoeften van de klant. Het nemen van eigen initiatief staat hoog in het vaandel en wij zijn open en eerlijk tegen elkaar en onze klanten. Aan de basis van deze cultuur liggen onze kernwaarden:
 

Hoge kwaliteitsbeleving

De beleving van cursisten tijdens onze cursussen is maatgevend voor de kwaliteit die wij nastreven. Onze cursisten bepalen of de hoge standaard gehaald wordt. Door middel van vele evaluaties houden wij dit scherp in de gaten.

Praktische aanpak

Elke training is op maat gemaakt op de specifieke situatie van onze klant. Daardoor sluiten alle praktijkoefeningen direct aan op de werkomgeving van de cursist. Bij ons leren cursisten door te doen en te beleven!

Persoonlijke aandacht

Onze trainer bereidt zich voor op de situatie van onze klant en behandelt met de cursisten de onderwerpen vanuit hun eigen situatie. Daarnaast hanteren wij maximale groepsgrootten; zo heeft onze trainer ruim voldoende tijd om vragen te beantwoorden, uitleg te geven en iedere cursist persoonlijke aandacht te schenken.  

Innovatieve dienstverlening

Wij beogen een continue verbetering van onze cursussen en we ontwikkelen nieuwe lesmethoden om onze cursussen levendig te houden. Tevens hebben wij vakliteratuur beschikbaar om onze trainers up2date te houden en dagen wij cursisten uit om zich in het vakgebied te verdiepen.

 

Vernieuwen en verbeteren is een continu proces binnen de organisatie!

Deze kernwaarden zijn op al onze activiteiten van toepassingen en vormen het kader waarbinnen u ons gedrag en onze prestaties mag beoordelen. In al onze relaties streven wij ernaar deze kernwaarden tot uiting te laten komen. Wilt u ons feedback geven dan horen wij dit graag! U kunt ons direct bereiken op 0251-273888 of per mail naar info@soliede.nl

Uitstraling

In alles wat we doen, maken en communiceren stralen we uit dat de keuze voor Soliede een keuze voor zekerheid, duidelijkheid en transparantie is.

Duurzaamheid

Soliede maakt uitsluitend gebruik van duurzame oplossingen bij het uitvoeren van projecten en het organiseren van opleidingen. Gebruik van e-mail en internet voor onze communicatie heeft altijd onze voorkeur en wij maken zo min mogelijk gebruik van papier en post.

Wij organiseren de opleidingen dicht bij de klant en zetten docenten in die woonachtig zijn in de betreffende regio. Daarnaast is Soliede uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer en slechts 5 minuten lopen vanaf station Beverwijk.  

Tijdens opleidingen waar de inzet van blusmiddelen noodzakelijk is, maken wij alleen gebruik van biologisch afbreekbare blusmaterialen. Bij het gebruik van de benodigde brandbare stoffen kiezen wij altijd voor de meest milieuvriendelijke optie. Wij beperken ons tot het minimaal noodzakelijke gebruik van brandstoffen en oefenen zoveel mogelijk met nagebootste scenario effecten die zeer milieuvriendelijk zijn. In onze continue verbetering van lesmethoden en materialen is duurzaamheid een bepalende factor.