Impact nieuwe wet IKK op Eerste Hulp aan Kinderen

JA tegen nieuwe Arbowet
20-12-2016
Eerste Hulp bij IKK certificering
19-10-2017

Impact nieuwe wet IKK op Eerste Hulp aan Kinderen

IKK Kinderopvang

IKK wet aanpassing Kinderopvang

De Wet Innovatie & Kwaliteit Kinderopvang (IKK)

Op 1 januari 2018 treedt de nieuwe wet IKK in werking en moeten alle kinderopvang organisaties voldoen aan de strengere eisen. Welke impact heeft dit op uw organisatie? Welke opleidingen moeten uw medewerkers volgen om aan deze strenge eisen te voldoen? Veel vragen komen binnen bij ons over dit onderwerp en met deze nieuwsbrief willen we u informeren over de impact van de nieuwe IKK wetgeving.

In de wet is het volgende artikel opgenomen betreffende veiligheid en gezondheid:

Artikel 5

De houder draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld aan deze kwalificatie.

Wat betekent dat voor uw organisatie?

Dit betekent concreet dat vanaf het moment dat uw kinderopvangorganisatie de deuren opent en kinderen aanwezig kunnen zijn tot het moment dat de laatste persoon het pand verlaat, ten minste 1 volwassene met een geldig diploma EHBO aan kinderen aanwezig moet zijn. Inmiddels is bekend geworden dat een beperkt aantal diploma’s wordt erkend. Dit zijn onder andere diploma’s van het NIBHV, Oranje Kruis, Nikta, Nedcert en het Rode Kruis. Hieronder is de gehele lijst met specifieke diploma’s terug te vinden.

Specifieke diploma’s

De onderstaande certificaten van de daarbij genoemde instanties zijn door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen als geregistreerde certificaten als bedoeld in de artikelen 8, eerste lid, 9b, eerste lid, en 10d, eerste lid, van de Regeling Wet kinderopvang:

  • Eerste Hulp bij werken met kinderen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV).
  • Eerste Hulp aan kinderen van het Oranje Kruis
  • Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers (SEHSO) van NedCert
  • Acute Zorg bij kinderen van NIKTA
  • Acute Zorgverlener Module Kind en Omgeving van NIKTA
  • Eerstehulpverlener van NIKTA
  • Spoedeisende Hulpverlening bij Kinderen (SEHBK) van NedCert
  • Basis Eerstehulpverlener-LPEV met de aantekening Eerste hulp aan Kinderen van Stichting LPEV
  • Eerste Hulp aan Baby’s en Kinderen van het Nederlandse Rode Kruis

Do’s and don’ts

Wat moet u wel of niet doen?

Wij hebben voor u een aantal punten op rij gezet wat u wel of juist niet moet doen om uw om uw medewerkers de juiste certificering te geven volgen wet IKK.

Kwaliteitsborging

Opleidingen, cursussen en trainingen met een opleiderseigen certificering zijn niet meer voldoende. Hiermee zorgt onze wetgever voor een kwaliteitsborging met een duidelijke scheiding tussen de partij die de opleiding verzorgt en de certificerende instantie.
Voor u betekent dit dat u uw certificering en uw bezetting goed in de gaten moet houden om altijd aan deze minimale eis van 1 volwassene het juiste diploma op het dagverblijf aanwezig te hebben.

Veel opleiders bieden een e-learning aan gevolgd door een cursus waarbij in grote groepen en met weinig oefening voldaan wordt aan de gestelde eisen. Ook de certificerende instanties zullen meer controle gaan uitvoeren op de kwaliteit van de opleidingen en indien onvoldoende bevonden mogelijk de certificering van de opleider intrekken. Let goed op dat uw opleider voldoet aan de gestelde normen en een kwalitatief goede opleiding verzorgt.

Erkend certificaat? Regel het snel en makkelijk bij Soliede

Wilt u uw opleiderseigen certificaat om laten zetten naar een erkend certificaat dan raden wij u aan contact met ons op te nemen.