Rol BHV na ernstige arbeidsongevallen

Veel gestelde vragen over AED’s
29 september 2016
Risico’s op het werk
10 oktober 2016

Rol BHV na ernstige arbeidsongevallen

Het RIVM heeft de beschikking over een database, Storybuilder, met daarin cijfers over ruim 27.500 ernstige arbeidsongevallen uit de periode 1999-2013 (voetnoot: Absolute aantallen van arbeidsongevallen worden niet gegeven, aangezien nog niet alle ongevalsonderzoeken zijn afgerond). Hierbij zijn ruim 28.500 slachtoffers gevallen. De ongevallen zijn via de Inspectie SZW verkregen. Met behulp van een wetenschappelijk onderbouwde methode zijn deze ongevallen geanalyseerd en verzameld in een database: Storybuilder. Een unieke database met informatie die het mogelijk maakt om te leren van arbeidsongevallen en ze in de toekomst te vermijden. De grote hoeveelheid data geeft inzicht in directe en achterliggende oorzaken van ongevallen en in de belangrijkste trends.

grafiek

Niet alleen veiligheidskundigen en arbodiensten kunnen leren van arbeidsongevallen: ook voor bedrijfshulpverleningsorganisaties zijn de cijfers interessant. Het RIVM heeft namelijk ook onderzocht of en hoe BHV-organisaties betrokken zijn geweest bij de afwikkeling van ernstige arbeidsongevallen. Uit bovenstaande figuren van het RIVM met cijfers over de jaren 1998-2013 blijkt dat de BHV bij bijna de helft van de ernstige ongevallen een rol heeft gespeeld (in 53% van de gevallen is dat onbekend). Bij 42% van die ernstige arbeidsongevallen trad de BHV-organisatie adequaat op. Bij 5% van de incidenten ging er iets mis, bijvoorbeeld door een verkeerde inschatting van het letsel, een vertraagde of geen reactie van de BHV’er en/of de ambulance.
Verder verduidelijkt Storybuilder hoeveel slachtoffers permanent of tijdelijk letsel opliepen, hoeveel slachtoffers er zijn met een onbekend letsel en hoeveel slachtoffers er zijn overleden, al dan niet na interventie van de BHV.

bron: NIBHV Veiligheid #66