Week van de RI&E 2018

Week tegen Kindermishandeling 2017
20-11-2017
Internationale Dag van de Eerste Hulp
06-09-2018

Week van de RI&E 2018

RI&E Risico lijst

Week van de RI&E? Waarom zou u hier niet het hele jaar aandacht aan besteden?

Van 11 tot 15 juni jl. vond voor de 4e keer de Week van de RI&E plaats met als thema: ‘voorkom verzuim en verloop, begin bij de RI&E’. Dit initiatief is in het leven geroepen om extra aandacht te vragen voor veilig en gezond werken (met de Risico-inventarisatie en -evaluatie als uitgangspunt), maar waarom zou u hier niet het hele jaar aandacht aan besteden?

Uit onderzoek is gebleken dat elke euro die in goede veiligheid en gezondheid op het werk wordt geïnvesteerd, zo’n 2,2 euro oplevert.

Verzuim vormt een zeer grote belasting voor organisaties. Het kost tijd en geld, veroorzaakt productieverlies en zorgt voor extra werkdruk. Om verzuim te voorkomen is het van belang de mogelijke veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen uw organisatie in kaart te brengen en weg te nemen.

De RI&E is hiervoor niet alleen het hulpmiddel bij uitstek, maar is ook nog eens wettelijk verplicht. Bovendien is het van belang dat de RI&E en het plan van aanpak altijd actueel zijn. Zijn de arbeidsomstandigheden binnen uw organisatie veranderd, bijvoorbeeld door uitbreiding van uw dienstenpakket of een ingrijpende verbouwing, dan dient de RI&E te worden aangepast.

Naar het oordeel van de Inspectie SZW heeft slechts 27% van de bedrijven een RI&E waarin alle belangrijke risico’s zijn geïnventariseerd*.

Bent u niet in het bezit van een RI&E of is uw RI&E al jaren niet meer getoetst? Wilt u op dit gebied volledig ontzorgd worden, zodat u zich kunt blijven richten op uw eigen activiteiten? Onze veiligheidskundigen staan graag voor u klaar.

Met ons 3-stappenplan en onze no-nonsense aanpak bieden wij u oplossingen voor knelpunten, die goed uitvoerbaar zijn in de praktijk. Geen dikke rapporten, maar concrete acties!

Meer informatie of een afspraak maken? Klik hier