Beheer brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI)

Bij iedere brandmeld- en ontruimingsinstallatie is het wettelijk verplicht dat, naast het vereiste jaarlijkse onderhoud, de installatie ook maandelijks wordt gecontroleerd, waarbij de 4-maandelijkse controles uitgebreider zijn.

Steeds vaker worden beheerderstaken aan Soliede uitbesteed. Dit omdat wij ons hebben gespecialiseerd in het uitvoeren van deze taken. Hierdoor kunnen wij een zeer hoge kwaliteit tegen een scherp tarief leveren.

Wij hebben in eigen beheer een digitaal logboek ontwikkeld, waardoor u duidelijk inzicht heeft in de status van het beheer van de brandmeldinstallatie. Bij eventuele gevaarlijke situaties wordt u per e-mail geïnformeerd.


Wilt u meer weten over de beheerderstaken aan de brandmeldinstallatie?

Maak een afspraak Ik wil advies
Door de beheerderstaken uit te besteden, bespaart u een heleboel ‘onzichtbare’ kosten. Los van de toegevoegde waarde voor de veiligheid voldoet u daarmee ook altijd aan de wettelijke eisen.