Aanpak Kindermishandeling

Opleidingen en trainingen aanpak Kindermishandeling

Basis - Werken met de Meldcode

Basis - Werken met de Meldcode

De nieuwe Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling geeft professionals meer houvast bij het signaleren en zo nodig melden en stoppen van kindermishandeling.
Meer informatie
Bijscholing - Werken met de Meldcode

Bijscholing - Werken met de Meldcode

De nieuwe Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling geeft professionals meer houvast bij het signaleren en zo nodig melden en stoppen van kindermishandeling.
Meer informatie
Communiceren Kindermishandeling

Communiceren Kindermishandeling

Het communiceren over vermoedens van kindermishandeling is moeilijk. Zowel voor ouders als de pedagogisch medewerker.
Meer informatie
Signaleren Kindermishandeling

Signaleren Kindermishandeling

De Training ten behoeve van het Signaleren van Kindermishandeling is speciaal opgesteld voor groepsleidsters, pedagogisch medewerksters en overige mensen die werkzaam zijn met kinderen.
Meer informatie

Aanpak Kindermishandeling

Onze opleidingen speciaal voor kinderopvang sluiten naadloos aan op de werkomgeving van kinderleidsters, gastouders, onderwijzers en kraamverzorgenden.

Jaarlijks passen wij het lesprogramma aan, zodat het voor de cursisten vernieuwend en interessant blijft. Wij garanderen een enerverende en gevarieerde dag vol met oefeningen.