Bijscholing Werken met de Meldcode op locatie

Wat houdt de Bijscholing Werken met de Meldcode in?

De bijscholing Werken met de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling wordt verzorgd op uw locatie in 1 dagdeel.

In een groep van maximaal 10 personen gaat u proactief aan de slag en oefent u samen met de andere cursisten. 

Aan de hand van praktijkfilmpjes en diverse actieve werkvormen worden voorbeelden van vraagstukken behandeld.

Specs training

e-learning inclusief
op maat
praktijkgericht
officieel certificaat
overal in Nederland
Werken met de Meldcode

Wettelijk kader​

In de wet Innovatie Kinderopvang en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) van 1 september 2017 is aangegeven dat de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (HG en KM) per 1 januari 2019 zou worden aangescherpt.

Deze aanscherping brengt met zich mee dat professionals tegenwoordig altijd ernstige situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld moeten melden bij Veilig Thuis. Bovendien dienen Kinderopvangcentra een afwegingskader te hanteren. Dit houdt in dat intern is vastgelegd wanneer melding noodzakelijk is.

In hun meldcode dient te zijn opgenomen wanneer er gemeld gaat worden bij Veilig Thuis en welke steun en hulp zij bieden en/of organiseren.

MEER INFORMATIE OVER DE BIJSCHOLING WERKEN MET DE MELDCODE OP LOCATIE?

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN

Methodiek

Voorafgaand aan de trainingsdag nemen de cursisten de e-learning door en maken het proefexamen.

Tijdens de Bijscholing Werken met de Meldcode zorgen wij dat uw medewerkers op de hoogte worden gebracht van de laatste ontwikkelingen omtrent de Meldcode en de te volgen procedures. Welke stappen doorlopen zij en bij wie kunnen zij terecht voor hulp? Wanneer uw medewerkers deze training succesvol afronden, ontvangen zij het officiële Soliede-certificaat.

De e-learning blijft een jaar lang beschikbaar, zodat uw medewerkers deze kunnen gebruiken als naslagwerk.

Sectoren waarop de meldcode van toepassing is

Gezondheidszorg
Onderwijs
Kinderopvang
Maatschappelijke ondersteuning
Jeugdhulp
Justitie

Programma-onderdelen

Onderdelen: 
Introductie door trainer
Testen kennis over  huiselijk geweld en kindermishandeling, verdieping
Wetgeving
De stappen van de Meldcode
Werken met de verbeterde Meldcode met afwegingskader
Het signaleren, overleggen en voeren van een gesprek in de praktijk (casussen)
Beoordelen en feedback
Afronding

Resultaat van de training:

U bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen omtrent de Meldcode
Bewustwording van uw eigen rol binnen het proces
U weet hoe de meldcode effectief gebruikt kan worden
Door juist gebruik van de meldcode krijgt u meer handelingsmogelijkheden. U kunt én durft met zelfvertrouwen te handelen.
U weet welke collega’s en externe partners u dient in te lichten, zodat u in staat bent op een gepaste manier om te gaan met de mishandeling van het kind.

Unieke aanpak

Wij begeleiden de cursisten in het bekwaam worden en zelfstandig kunnen handelen. Om het certificaat te behalen, zullen ze dit bij de toetsing moeten aantonen.

Programma op maat

Specifieke wensen ten aanzien van het programma? Wij bespreken deze graag met u, zodat wij een programma op maat kunnen samenstellen.