Op uw locatie

Aanpak Kindermishandeling​

Onze opleidingen speciaal voor kinderopvang sluiten naadloos aan op de werkomgeving van kinderleidsters, gastouders, onderwijzers en kraamverzorgenden.

Kiest u voor een training op uw locatie, ook wel een in company opleiding genoemd, dan komt één van onze ervaren trainers op uw locatie langs om deze te geven. Het voordeel hiervan is dat deze perfect kan worden afgestemd op de specifieke situatie binnen uw organisatie. 

Opleidingen en trainingen Aanpak Kindermishandeling op uw locatie

Basis - Werken met de Meldcode

De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling geeft professionals meer houvast bij het signaleren, melden en stoppen van kindermishandeling.

Bijscholing - Werken met de Meldcode

Tijdens deze bijscholing zorgen wij dat uw medewerkers op de hoogte worden gebracht van de laatste ontwikkelingen omtrent de Meldcode en de te volgen procedures. 

Communiceren Kindermishandeling

Het communiceren over vermoedens van kindermishandeling is moeilijk. Zowel voor ouders als de pedagogisch medewerker.

Signaleren Kindermishandeling

Deze training is speciaal opgesteld voor groepsleidsters, pedagogisch medewerksters en overige mensen die werkzaam zijn met kinderen.