Signaleren kindermishandeling

Hoe zie je dat een kind mogelijk mishandeld wordt?

De training ten behoeve van het signaleren van kindermishandeling is speciaal opgesteld voor groepsleidsters, pedagogisch medewerksters en overige mensen die werkzaam zijn met kinderen.

Onze training geeft u de handvatten om vroegtijdig aanwijzingen van mishandeling te kunnen signaleren. Hierdoor kunt u effectiever handelen bij het vermoeden van kindermishandeling. 

U leert onder andere welke vormen van kindermishandeling er zijn, wat de meest voorkomende oorzaken van mishandeling zijn en hoe mishandeling zich uit bij het kind.

Signaleren Communiceren Kindermishandeling

DEZE TRAINING OP UW LOCATIE VOLGEN?

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN

Signaleren kindermishandeling

Aanpak

De training Signaleren kindermishandeling wordt verzorgd in één dagdeel van ongeveer 3,5 uur.

Wij leiden u op in groepjes. Dit geeft onze docent de ruimte om iedere cursist persoonlijke aandacht te geven en hem of haar bewust te maken van de signalen en vormen van kindermishandeling.

Als vervolg op deze training kunt u de training Communiceren Kindermishandeling volgen of de training Werken met de Meldcode.