Bedrijfsbegeleider Bijscholing

Workshopdag

U heeft de opleiding ELBHO® Gecertificeerd Bedrijfsbegeleider met goed gevolg afgerond en het certificaat behaald. Nu is het zaak om de opgedane kennis op peil te houden of te verdiepen. Dit kunt u doen door deel te nemen aan de workshopdag die wij jaarlijks centraal in Nederland organiseren.

U geeft op het voorinschrijvingsformulier aan welke 3 workshops uw voorkeur hebben, waarbij nummer 1 de meeste voorkeur heeft. Op basis van het aantal inschrijvingen dat wij per workshop ontvangen, bepalen wij welke workshops doorgang zullen vinden. U ontvangt vanuit ons een bevestiging van inschrijving voor een ochtend- en een middagworkshop. Uiteraard zorgen wij tijdens deze intensieve praktijkdag ook goed voor de innerlijke mens.

U voldoet door het volgen van deze 2 workshops direct aan de bijscholingseis vanuit Stichting ELBHO. U dient namelijk 6 bijscholingspunten (PE-punten) te behalen in 3 jaar tijd om uw certificaat geldig te houden. 

Specs workshopdag

3 PE-punten per workshop
in 1 dag voldoen aan vereiste bijscholing voor komende 3 jaar
verdieping van uw kennis
verzorging (koffie/thee/lunch)
bewijs van deelname
centraal in het land
professionele trainers
professionele gedragsacteur bij de workshop coachen op motivatie

U heeft de keuze uit de volgende workshops

Bedrijfsbegeleider bijscholing workshopdag generatieverschillen

Generatieverschillen

Nog nooit zijn er zoveel generaties tegelijk op de werkvloer geweest. Dit heeft een enorme meerwaarde omdat iedereen van elkaar kan leren. Maar dit brengt ook met zich mee dat hier en daar wat verwachtingen zullen botsen. 

Er is de afgelopen decennia veel veranderd op het gebied van de verwachtingen die jonge mensen hebben van een werkgever. Corona heeft daarin bepaalde ontwikkelingen nog eens versneld.

 

Meer dan ooit is er behoefte aan flexibiliteit om bijvoorbeeld thuis te werken, maar ook aan alternatieve werktijden en afwisseling van taken in plaats van vaste kantooruren en eenduidige functies. Vertrouwen en zelfstandigheid zijn essentieel. Waardering moet gaan over de inzet en de resultaten en niet over het maken van specifieke werkuren. De jonge generatie heeft geen baas nodig, maar een dienend en coachend leider. Er is behoefte aan gezien worden en complimenten maar ook sociale cohesie op de werkvloer is nog nooit zo belangrijk geweest en zo bepalend.

Maar wat kan en moet de oudere generatie hiermee? Zij zijn anders gewend en vooralsnog zijn zij bepalend voor hoe het zal gaan. Dit zijn fronten waar generaties op de werkvloer kunnen botsen.

Stagiairs binden aan uw organisatie

Het aantrekken van stagiairs kan een essentieel onderdeel zijn van de werving en selectie strategie van uw organisatie. In het kader daarvan is het zaak om na te denken over hoe u stagiairs aan uw organisatie kunt binden. 

Uw aanpak in deze bepaalt of zij bij u willen blijven, op een later moment terug willen komen of zelfs ambassadeur willen worden voor uw organisatie binnen hun netwerk.

 

De grote vraag is hoe u de gewenste mate van binding bereikt bij uw stagiairs. Dat begint al bij een goed onboarding programma en het bieden van voldoende persoonlijke begeleiding. 

Factoren als inleving in de generatie waartoe de stagiair behoort, het bepalen van de juiste samenwerkingsvorm en een weldoordachte exit-procedure (b.v. eindgesprek, toevoeging aan mailinglijst, terugkom dagen, presentatie geven bij onboarding programma) zijn hierop echter ook van invloed.

VOORKEUR VOOR EEN WORKSHOPDAG OP UW LOCATIE?

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN

Coachen op motivatie

Wat doet u als bedrijfsbegeleider wanneer u merkt dat de stagiair niet gemotiveerd is? Een grote uitdaging voor elke begeleider! U ziet de potentie van de stagiair en toch komt er weinig uit. 

Motivatie blijft iets niet tastbaars, waardoor het lastig is om te tackelen. In deze workshop gaan we hier echter verandering in brengen. 

 

Naast het leren over wat motivatie is, waaruit deze bestaat en onder welke voorwaarden motivatie kan ontstaan en blijven, gaat u leren hoe u als bedrijfsbegeleider de stagiair kunt coachen op motivatie. Hoe u de stagiair kunt begeleiden om in te leren zien op welke manier de stage en de taken zin hebben voor hem/haar; en daarmee aansluiting te zoeken bij wat voor hem/haar belangrijk is. 

Ook krijgt u gesprekstechnieken aangereikt die u helpen het tij te keren als het gesprek en de samenwerking vast lijken te lopen, doordat de motivatie van de stagiair volledig ontbreekt. U leert hoe u toch een ingang kunt vinden om de stagiair te helpen zijn motivatie (weer) te vinden.

Bedrijfsbegeleider als vertrouwenspersoon

Als bedrijfsbegeleider heeft u regelmatig gesprekken met de stagiair en bouwt u gaandeweg aan het wederzijdse vertrouwen. 

Als de stagiair ergens mee zit, ergens tegenaan loopt in het bedrijf, op persoonlijk vlak of in relatie met een andere collega dan bent u, in de meeste gevallen, de eerste die dit zou kunnen signaleren. 

 

Ook kan het zijn dat de stagiair bij u aanklopt om iets gevoeligs te melden. Dit kan bijvoorbeeld gaan over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag van een collega of manager, getuigenis van een fraude of ander crimineel gedrag of ernstige psychologische problemen, zoals suïcidaliteit. Zo wordt u ongevraagd en onbedoeld in de rol van vertrouwenspersoon geworpen, terwijl u hiervoor helemaal niet bent opgeleid. 

In deze workshop leert u een aantal basisprincipes van een vertrouwenspersoon, krijgt u enkele juridische beginselen mee en worden u handvatten aangereikt voor het voeren van gevoelige gesprekken.

Slechtnieuwsgesprek voeren

Het gaat er bij een slechtnieuwsgesprek om de boodschap duidelijk over te brengen en daarna de onvermijdelijke negatieve emoties op een goede manier op te vangen. 

Het is lastig om iemand met wie u al wederzijds vertrouwen of vriendelijke omgang heeft te moeten teleurstellen of zelfs verdrietig te maken. 

 

Wat als u vlak voor zo’n slechtnieuwsgesprek nog met de stagiair omgaat, gaat u dan mooi weer spelen of gaat u al iets prijsgeven? En als het om een besluit gaat, hoeveel argumenten gaat u dan delen met de stagiair tijdens het gesprek? 

In deze workshop krijgt u tips over hoe u zich kunt voorbereiden op een dergelijk gesprek en hoe u veelvoorkomende valkuilen kunt vermijden. Een absolute must voor elke bedrijfsbegeleider. 

Wat zijn uw kernkwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën als begeleider?

En hoe sluiten deze aan bij de stagiair? U bent als bedrijfsbegeleider uw eigen instrument. Wat u de stagiair te bieden heeft, wordt grotendeels beïnvloed door uw karaktereigenschappen, werkethiek, persoonlijke ontwikkeling, levens- en werkervaring en verworven kennis en vaardigheden. 

Een stagiair komt zelf echter ook met een eigen persoonlijkheid, capaciteiten en gewoonten. Het is dan nog maar de vraag of dit met elkaar matcht. Dit zijn zulke diep verankerde trekken dat elkaar willen veranderen een onmogelijke missie wordt. 

 

Het enige dat rest is u bewust te worden van waar de knelpunten ontstaan en hoe dit zich verhoudt tot de verschillen in uw zogeheten kernkwadranten. Zo is elke valkuil in feite een kwaliteit die te ver doorschiet. Een allergie is niets anders dan het tegenovergestelde van uw eigen kwaliteit. Door dit in te zien, maakt het een gesprek daarover mogelijk en kan de samenwerking beter op elkaar worden afgestemd. 

In deze workshop gaat u leren uw kwaliteiten in kaart te brengen aan de hand van het kernkwadrantenmodel om zo beter inzicht te krijgen in wat uw valkuilen zijn en waar uw allergieën liggen.

Begeleidingsstijlen/leerstijlen: wat heeft de stagiair nodig?

Er zijn verschillende leerstijlen te onderscheiden. 

De ene stagiair wil graag zo snel mogelijk zelf aan de slag gaan en van zijn fouten leren, terwijl de andere juist eerst wil begrijpen waarom iets op deze manier gedaan wordt en daardoor meer tijd nodig heeft voordat hij zelfstandig aan de slag kan. 

Ook leert de een liever uit documenten, terwijl de ander het snelste leert door te observeren. Bij het begeleiden van een stagiair is het belangrijk om te ontdekken welke leerstijl het beste past bij de stagiair en daar zo goed mogelijk op aan te sluiten. 

 

Daarnaast heeft u ook een natuurlijke neiging om op een bepaalde manier te begeleiden. Bent u meer directief en controlerend of meer overtuigend en probeer je de stagiair te overtuigen van jouw punt en waarom iets op een bepaalde manier beter is. 

Er zijn vier verschillende begeleidingsstijlen te onderscheiden. Soms is de keuze voor een begeleidingsstijl afhankelijk van externe factoren zoals hoeveel tijd u beschikbaar heeft om een stagiair te begeleiden, wat de dominante bedrijfscultuur is of de mate van zelfstandigheid en betrokkenheid van de stagiair. Door deze dynamieken te onderzoeken en daarmee uzelf en de stagiair beter te leren kennen kunt u bewustere keuzes maken die u zullen helpen om de stagiair betere begeleiding te kunnen bieden.

Cursusagenda – Workshopdag

Onderstaand vindt u de beschikbare data voor deze workshopdag. Wilt u cursisten voor één van deze data voorinschrijven? Vult u dan het formulier in door onderaan de pagina op de button ‘Voorinschrijven’ te klikken.

Datum Tijd Locatie
Geen cursussen gepland. Neem contact met ons op.

Bewijs van deelname

U ontvangt een bewijs van deelname voor de workshops waaraan u heeft deelgenomen. 

Met dit bewijs kunt u aan de Stichting ELBHO aantonen dat u heeft voldaan aan de bijscholingsvereiste voor de komende 3 jaar.

 

Inschrijven

Schrijf uzelf, uw medewerkers of uw collega’s in voor de workshopdag.

Kosten:

€ 350,00 excl. btw