Bedrijfsbegeleider Op locatie

HBO-stagiairs zoeken, vinden en begeleiden

Een stagiair zoeken, vinden en goed begeleiden is bijna even moeilijk als een nieuwe medewerker aannemen. Hoe zorgt u ervoor dat u de juiste kandidaten te spreken krijgt, de juiste vragen stelt en de juiste keuze maakt? En daarna begint het echte werk pas! U moet de stagiair begeleiden en zorgen dat de opdracht goed wordt uitgevoerd. Ook dient u te zorgen voor voldoende leereffect te zijn en dat zowel het bedrijf als de stagiair een positief resultaat krijgt. Het begeleiden van een hbo-stagiair is niet makkelijk en vergt naast inhoudelijke kennis ook veel people- en management skills.

Tijdens de 2-daagse opleiding Gecertificeerd Bedrijfsbegeleider op locatie leert u met welke facetten u als stagebegeleider te maken krijgt.

Specs opleiding

e-learning vooraf
inzet professionele gedragsacteur
praktijktraining
begeleiding in de portfolio fase
officieel ELBHO-certificaat
overal in Nederland
Bedrijfsbegeleider

Waarom ELBHO?

Steeds meer bedrijven werven hun nieuwe medewerkers via een stageplaats en het aanbod van hbo-studenten is beperkt. Vanuit de hogescholen worden alsmaar meer kwaliteitseisen gesteld aan de stageplaatsen. De Stichting ELBHO bewaakt de kwaliteit van de (afstudeer)stage bij stagebedrijven.

Als onafhankelijk orgaan certificeert ELBHO bedrijven en hbo-stage bedrijfsbegeleiders. Op het moment dat het bedrijf aan een aantal strenge eisen voldoet en de bedrijfsbegeleider is opgeleid en gecertificeerd, zal de hbo-onderwijsinstelling de goedkeuring voor de stage geven. 

In opdracht van Stichting ELBHO verzorgt Soliede de opleiding tot gecertificeerd bedrijfsbegeleider.

GECERTIFICEERD BEDRIJFSBEGELEIDER OP LOCATIE

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN

Methodiek

Om aan deze opleiding te kunnen deelnemen, dient u minimaal in het bezit te zijn van een hbo- of wo-diploma. Ook dient u verantwoordelijk te zijn voor (een deel van) de bedrijfsprocessen. Heeft u geen hbo- of wo-diploma, dan wordt een toelatingstest afgenomen om uw niveau te bepalen.

Tijdens de 2-daagse opleiding leert u met welke facetten een stagebegeleider te maken krijgt. U neemt van tevoren de online theorie door. Tijdens de trainingsdagen focussen we op het in praktijk brengen hiervan. U oefent met de overige deelnemers en een gedragsacteur verschillende situaties. Hierbij valt te denken aan het voeren van een sollicitatiegesprek, een voortgangs- en/of evaluatiegesprek en een slechtnieuwsgesprek. 

Na afronding van de opleiding dient u een portfolio aan te leggen. Hierin levert u bewijsstukken van het geleerde en de beoefening hiervan in praktijk. Tijdens deze portfolio fase blijven wij u begeleiding bieden. Dit doen wij in de vorm van online kwartaalmeetings ‘reflectie en portfolio’. Na goedkeuring van uw portfolio door de Stichting ELBHO, ontvangt u het officiële certificaat ELBHO® Gecertificeerd Bedrijfsbegeleider (CISHE®).

U bent nu officieel ELBHO® Gecertificeerd Bedrijfsbegeleider en kunt aan de slag met uw stagiair(s).

Onderdelen portfolio

A. Vacature/stageopdracht opstellen
B. Verslag/voorbereiding sollicitatiegesprek
C. Beschrijven stagebeleid binnen organisatie
D. Beoordeling (tussentijdse) stagepresentatie
E. Beoordeling (tussentijds) stageproduct/stageverslag/scriptie
F. Evaluatie bedrijfsbegeleider richting student
G. Evaluatie student richting bedrijfsbegeleider

Gecertificeerd bedrijfsbegeleider op locatie

Vacatures & sollicitaties
Vormen van stages & eisen stellen aan de student
Begeleiding stagiair & taken van bedrijfsbegeleider
Planning, voortgang en deadlines
Presenteren/verdedigen en kennisoverdracht
Verslaglegging & rapportages
Persoonlijke ontwikkeling
Evaluaties en beoordelingsgesprekken
Uren, werktijden en ziekte
Verantwoordelijkheden en delen van informatie
Functiebeperking en aanpassing werkomstandigheden
Juridische & ethische aspecten

Geldigheid certificaat

Het officiële certificaat ELBHO® Gecertificeerd Bedrijfsbegeleider (CISHE®) heeft geen vervaldatum, mits aan de volgende eisen wordt voldaan:

Het verplicht verkrijgen van minimaal 6 bijscholingspunten (PE-punten) per 3 jaar
U tenminste 2 stagiairs begeleidt in 3 jaar
enminste 2 positieve beoordelingen door stagiairs per 3 jaar door middel van evaluatieformulieren
U stagiairs begeleidt bij een ELBHO gecertificeerd stagebedrijf

Unieke aanpak

Wij begeleiden de cursisten in het bekwaam worden en zelfstandig kunnen handelen. Om het certificaat te behalen, zullen ze dit in de praktijk moeten aantonen.

Programma op maat

Specifieke wensen ten aanzien van het programma? Wij bespreken deze graag met u, zodat wij een programma op maat kunnen samenstellen.