BHV Kinderdagopvang herhaling

Kunnen en durven handelen in geval van nood

Het doel van de BHV Kinderopvang opleiding is uw medewerkers bekwaam te maken in het handelen bij een calamiteit en daarmee het risico af te dekken op hun werkplek in de kinderopvang. Door middel van de online module worden zij theoretisch optimaal voorbereid. Na het volgen van de praktijklessen weten zij precies welke handelingen zij moeten verrichten bij het verlenen van (niet) spoedeisende Eerste Hulp aan kinderen en volwassenen en hoe zij om moeten gaan met een beginnende brand en ontruiming van het pand. Wij richten ons tijdens het praktijkgedeelte volledig op het oefenen van alle vaardigheden!

Onze trainers gebruiken hun brede kennis en ruime ervaring om de cursisten te begeleiden in het leerproces.

Inschrijven Herhaling BHV KDV

Lesprogramma Herhaling BHV Kinderopvang

De cursus bestaat uit 1 dag. Cursisten gaan direct aan de slag met reanimeren, stabiele zijligging, Rautek greep, Heimlich manoeuvre, verbanden aanleggen en de AED bedienen. Na de lunch spelen zij diverse scenario’s waarbij de BHV’ers al hun kennis en vaardigheden in moeten zetten om een calamiteit onder controle te krijgen. Wij meten de bekwaamheid van uw BHV’ers en geven extra aandacht aan de vaardigheden die nog niet helemaal worden beheerst. Zo zorgen wij ervoor dat uw BHV’ers kunnen handelen in geval van nood.

De Soliede BHV kinderdagopvang opleiding is een praktijkopleiding waarbij het zelf oefenen van de benodigde vaardigheden centraal staat.

Programma BHV Kinderopvang

Dagdeel 1 Eerste hulp

Dagdeel 1 Eerste hulp

Aanleren praktijkvaardigheden als:

Handelen bij bewusteloosheid

Verslikking

Reanimatie en AED-gebruik

Verplaatsen van een gewonde

Uitwendige bloedingen

Brandwonden

Verbanden aanbrengen

Hyperventilatie, flauwte en diabetes

Dagdeel 2 Brand en ontruiming

Dagdeel 2 Brand en ontruiming

Aanleren praktijkvaardigheden als:

Verkenning uitvoeren

Procedures afstemmen en verbeteren

Brandbestrijding en blusmiddelen

Communicatie en organisatie

Ontruiming met weinig en veel BHV'érs

Opvangen hulpdiensten

Cursusagenda

Bezig met laden van cursussen...

Uw BHV’ers kunnen handelen in:

  • Stabiele zijligging, Rautekgreep, Heimlich manouvre
  • Verbinden van wonden en gewonden veilig vervoeren
  • Een beginnende brand blussen
  • Ontruimen en zorgen dat de schade binnen de perken blijft