BHV Kinderopvang

Kunnen en durven handelen in geval van nood

Het doel van de BHV Kinderdagopvang opleiding is uw medewerkers bekwaam te maken in het handelen bij een calamiteit en daarmee het risico af te dekken op hun werkplek in de kinderopvang. Door middel van de online module worden zij optimaal voorbereid op de praktijk en weten zij precies welke handelingen zij moeten verrichten bij het verlenen van (niet) spoedeisende Eerste Hulp aan kinderen en volwassenen en hoe zij om moeten gaan met brand in en ontruiming van het pand. Hierdoor kunnen wij ons tijdens het praktijkgedeelte volledig richten op het oefenen van alle vaardigheden!

Onze trainers gebruiken hun brede kennis en ruime ervaring om de cursisten te begeleiden in het leerproces.

Informatie aanvragen

Lesprogramma BHV Kinderdagopvang

De opleiding bestaat uit twee praktijkdagen met als voorbereiding e-learning of doornemen van het BHV-boek. De eerste dag staat volledig in het teken van het aanleren van de individuele vaardigheden eerste hulp, brandbestrijding, ontruiming en communicatie.

De trainer doet elke handeling stapsgewijs voor waarna alle cursisten dit individueel of in tweetallen na gaan doen. De trainer begeleidt en stimuleert de cursisten zodat ze aan het einde van de dag alle vaardigheden zelfstandig beheersen. Zij kunnen in de week na de eerste lesdag nog nalezen waarom ze bepaalde handelingen moeten doen en dit zelf of met collega's oefenen.

Op de tweede trainingsdag starten beide dagdelen (dagdeel 3 en 4) met het schriftelijk multiple choice examen. Direct aansluitend op dit examen worden de cursisten getoetst op alle praktijkvaardigheden. De cursist laat zien zelfstandig in staat te zijn een koppeling te maken tussen een calamiteit, ziektebeeld en een handeling die de BHV'er moet verrichten. De focus ligt hierbij op het met zelfvertrouwen kunnen handelen in een noodsituatie.

De Soliede BHV kinderdagopvang opleiding is een praktijkopleiding waarbij het zelf oefenen van de benodigde vaardigheden centraal staat.

Uw BHV’ers kunnen handelen in:

  • Stabiele zijligging, Rautek greep, Heimlich manouvre
  • Verbinden van wonden en gewonden veilig vervoeren
  • Een beginnende brand blussen
  • Ontruimen en zorgen dat de schade binnen de perken blijft