Herhaling ploegleider

Aansturen, communiceren en organiseren!

De vaardigheden van uw ploegleiders BHV worden uitvoerig getest tijdens onze herhalingsopleiding ploegleider BHV. De ploegleiders spelen diverse scenario’s waarbij hun leidinggevende, communicatieve en organisatorische capaciteiten worden beoordeeld. Zij oefenen in scene gezette grote en kleine rampen en ervaren wat hen te wachten staat in een echte crisissituatie. Uw ploegleiders kunnen daadwerkelijk handelen in geval van nood!Inschrijven Herhaling BHV Ploegleider


Is de Ploegleider BHV vaardig?

De Ploegleider BHV geeft leiding aan uw BHV team tijdens een calamiteit. Het is zijn of haar verantwoordelijkheid dat de BHV’ers de juiste acties uitvoeren en dat uw organisatie behoed wordt voor meer schade dan nodig. Bij de Soliede herhalingsopleiding ligt de nadruk op het oefenen van deze vaardigheden. Wij beoordelen of uw ploegleiders op de juiste manier communiceren en organiseren en of zij ervoor zorgen dat de BHV’ers de juiste handelingen uitvoeren.

Testen van vaardigheden en helpen te verbeteren


De dag begint met een oefening waarbij de ploegleiders hun vaardigheden kunnen meten en elkaar kunnen beoordelen. Daarna worden de vaardigheden aangescherpt met specifieke oefeningen op het gebied van communicatie en organisatie tijdens een calamiteit, portofoontraining, analyseren van situaties en het geven van eenduidige commando’s aan hun BHV team. Wanneer de cursisten hebben aangetoond alle vaardigheden onder de knie te hebben, ontvangen zij een NIBHV certificaatCursusagenda

Bezig met laden van cursussen...

Resultaat

  • Aansturen van de BHV organisatie
  • Analyseren van crisissituaties en op de juiste manier opdrachten geven
  • Eenduidig communiceren met en zonder portofoon
  • Organiseren en evalueren van ontruimingsoefeningen
  • Beheersing van de beschikbare BHV middelen binnen uw bedrijf.