Opleiding Coördinator / Hoofd BHV

De coördinator / hoofd BHV is verantwoordelijk voor het BHV-beleid binnen uw organisatie. U geeft leiding aan het BHV-team, stelt beleid op, beheert het BHV-budget en adviseert het management over te nemen stappen. Tijdens deze praktijkgerichte opleiding leert u deze taken uit te voeren en schrijft u een BHV-beleidsplan voor uw eigen organisatie. Zo wordt u niet alleen bekwaam in het leidinggeven, maar heeft uw organisatie tevens een up-to-date BHV beleidsdocument.Inschrijven Hoofd BHV


De opleiding tot Coördinator / Hoofd BHV

De opleiding is opgezet om u optimaal voor te bereiden op uw taken als hoofd / coördinator BHV. In 2/ 3 dagen leert u de theorie toe te passen op uw eigen praktijksituatie en deze voor uw management te presenteren. De vierde dag is het schriftelijk examen en zijn de presentaties van de beleidsstukken voor de examencommissie.

Gedurende de opleidingsperiode schrijft uw Coördinator / Hoofd BHV een beleidsplan voor het opzetten en optimaliseren van uw BHV organisatie in de komende 3 tot 5 jaar. Het beleidsplan wordt voorgelegd aan de examencommissie van het NIBHV voor de officiële beoordeling. De opleiding wordt afgesloten met een examendag waarbij de cursist een schriftelijk examen doet en een verdediging van zijn beleidsplan BHV. Elke cursist die voor alle drie de onderdelen geslaagd is, ontvangt het certificaat Coördinator/ Hoofd BHV.

Cursusagenda

Bezig met laden van cursussen...

Resultaat

  • De Arbo-wet en Bouwverordeningen
  • Alarmering- en waarschuwingsprocedures
  • Vertaling BHV beleid naar concrete maatregelen
  • Vluchtroutes, verzekeringen en risico inventarisaties
  • Toepassen van relevante wetten binnen de eigen BHV organisatie
  • Benodigde bouwstenen voor de opbouw van een goede BHV organisatie