Basis BHV Kinderdagopvang op locatie

Kunnen en durven handelen in geval van nood

Het doel van de 2-daagse opleiding Basis BHV Kinderdagopvang op locatie is uw medewerkers bekwaam te maken in het handelen bij een calamiteit en daarmee het risico af te dekken op hun werkplek in de kinderopvang.

Door middel van de online module worden zij optimaal voorbereid op de praktijk en weten zij precies welke handelingen zij moeten verrichten bij het verlenen van (niet) spoedeisende Eerste Hulp aan kinderen en volwassenen. Ook weten zij hoe zij om moeten gaan met brand in en ontruiming van het pand. Hierdoor kunnen wij ons tijdens het praktijkgedeelte volledig richten op het oefenen van alle vaardigheden!

Onze trainers gebruiken hun brede kennis en ruime ervaring om de cursisten te begeleiden in het leerproces.

Specs opleiding

e-learning inclusief
op maat
praktijkgericht
IKK-geldig NIBHV-certificaat Basis BHV en Eerste Hulp bij Werken met Kinderen
enthousiaste trainers
overal in Nederland
BHV Kinderopvang kraamzorg

Vaardigheden aanleren door zelf te doen!

De eerste trainingsdag staat volledig in het teken van het aanleren van de individuele vaardigheden eerste hulp, brandbestrijding, ontruiming en communicatie.

De trainer doet elke handeling stapsgewijs voor, waarna alle cursisten deze individueel of in tweetallen nadoen. De trainer begeleidt en stimuleert de cursisten, zodat ze aan het einde van de dag alle vaardigheden zelfstandig beheersen. 

Op de tweede trainingsdag worden de cursisten getoetst op de theorie en op alle praktijkvaardigheden. De cursist laat zien zelfstandig in staat te zijn een koppeling te maken tussen een calamiteit, ziektebeeld en een handeling die de BHV’er moet verrichten. De focus ligt hierbij op het met zelfvertrouwen kunnen handelen in een noodsituatie. 

MEER INFORMATIE OVER ONZE OPLEIDING BASIS BHV KINDERDAGOPVANG OP LOCATIE?

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN

Methodiek

De opleiding Basis BHV KDV op locatie bestaat uit twee praktijkdagen met als voorbereiding e-learning. De eerste dag staat volledig in het teken van het aanleren van de individuele vaardigheden eerste hulp, brandbestrijding, ontruiming en communicatie. Na de eerste lesdag kunnen de cursisten in de theorie nalezen waarom ze bepaalde handelingen moeten doen. Ook kunnen zij dit zelf of met collega’s oefenen.

Op de tweede trainingsdag starten beide dagdelen (dagdeel 3 en 4) met het schriftelijk multiple choice examen. Direct aansluitend hierop volgt de toetsing van de praktijkvaardigheden. Wanneer beide examens met goed gevolg worden afgesloten en de cursisten de vaardigheden voldoende onder de knie hebben, ontvangen zij een officieel en conform IKK geldig certificaat Basis BHV + Eerste Hulp bij Werken met Kinderen van het NIBHV. Dit certificaat heeft een geldigheidsduur van een jaar.

De e-learning blijft een jaar lang beschikbaar, zodat uw medewerkers deze kunnen gebruiken als naslagwerk.

Basis BHV methodiek

Programma-onderdelen

Dagdeel 1: Aanleren Eerste HulpDagdeel 2: Aanleren Brandbestrijding, Ontruiming en Communicatie
Introductie door trainerUitleg programma middag
Reanimatie/AED bij baby’s, kinderen en volwassenenOrganisatie en Communicatie
Stabiele zijligging, buik-rug liggingDeurprocedure & Vervoersgrepen (Rautek)
Verbandmiddelen wonden/ongevallenBrandbestrijding
VerslikkingSnelheid en gevaar van brand/explosie
Ziektebeelden (mazelen, rode hond, allergieën)Informatieverwerking
Evaluatie en afrondingSamenvatting dag 1 en programma dag 2
 Evaluatie en afronding
Dagdeel 3: Praktijkexamen EHDagdeel 4: Praktijkexamen BOC
Samenvatting dag 1, behandeling eventuele vragenToetsing BHV-organisatie
Schriftelijk multiple choice examenSchriftelijk multiple choice examen
Reanimatie/AED bij baby’s, kinderen en volwassenenPraktijkopdrachten + blussen
Stabiele zijligging, buik-rug liggingToetsingsscenario’s
Verslikking/verstikkingBeoordeling en feedback naar cursisten
Ziektebeelden (mazelen, rode hond, allergieën)Evaluatie en afronding
Verbandmiddelen 
Beoordeling en feedback cursisten 
Evaluatie en afronding 

Na het afronden van de opleiding kunnen uw BHV'ers handelen in:

Reanimeren baby's, kinderen en volwassenen met en zonder AED
Stabiele zijligging, Rautekgreep, Heimlich manoeuvre
Verbinden van wonden en veilig vervoeren van gewonden
Een beginnende brand blussen
Ontruimen en zorgen dat de schade binnen de perken blijft

Unieke aanpak

Wij begeleiden de cursisten in het bekwaam worden en zelfstandig kunnen handelen. Om het certificaat te behalen, zullen ze dit bij de toetsing moeten aantonen.

Programma op maat

Specifieke wensen ten aanzien van het programma? Wij bespreken deze graag met u, zodat wij een programma op maat kunnen samenstellen.