Herhaling BHV BO op locatie

Bekwaam blijven handelen in geval van nood op uw locatie

De vaardigheden van uw BHV’ers op het gebied van Brand, Ontruimen en Communicatie worden uitvoerig getest tijdens de herhalingsopleiding Bedrijfshulpverlener BO (BHV BO) in 1 dagdeel. Het verder ontwikkelen van kennis en vaardigheden staat hierbij centraal.

Ons uitgangspunt is dat de BHV’ers bekwaam zijn en blijven. De cursisten gaan dan ook direct aan de slag met oefenen. Geen mooie verhaaltjes of presentaties, maar directe actie in uitdagende scenario’s en rollenspellen!

Specs training

e-learning inclusief
op maat
praktijkgericht
officieel certificaat
overal in Nederland

Ons handelsmerk:

Bekwaam blijven door zélf te oefenen

Het testen, extra oefenen en ontwikkelen van de (nog niet beheerste) BHV-vaardigheden zorgt ervoor dat uw BHV’ers zich kunnen verbeteren en zelfstandig kunnen handelen als zich een calamiteit voordoet op uw locatie. 

Wanneer uw BHV’ers aantonen de vaardigheden onder de knie te hebben, ontvangen zij het BHV BO certificaat en pasje.

HERHALING BHV BO OP LOCATIE VOLGEN?

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN

Methodiek

De herhalingstraining BHV BO beslaat 1 dagdeel. Voorafgaand hieraan kunnen de cursisten ter voorbereiding de e-learning doornemen en het theorie examen maken. Op de trainingsdag worden de cursisten getoetst op hun praktijkvaardigheden. Dit gebeurt volgens de richtlijnen van het NIBHV. Wanneer het examen met goed gevolg worden afgesloten en de cursisten aantonen de vaardigheden voldoende onder de knie hebben, ontvangen zij een officieel Soliede BHV BO-pasje en certificaat.

De e-learning blijft een jaar lang beschikbaar, zodat de BHV’ers dit kunnen gebruiken als naslagwerk.

Programma-onderdelen

Praktijkexamen Brandbestrijding, Ontruiming en Communicatie
Toetsing BHV-organisatie
Praktijkopdrachten + blussen
Toetsingsscenario’s
Beoordeling en feedback naar cursisten
Evaluatie en afronding

Uw BHV'ers zijn bekwaam in:

Veilig vervoeren van gewonden (Rautekgreep)
Op de juiste manier uitvoeren van de deurprocedure
Een beginnende brand blussen
Ontruimen en zorgen dat de schade binnen de perken blijft
Duidelijk communiceren tijdens een noodsituatie

Unieke aanpak

Wij begeleiden de cursisten in het bekwaam worden en zelfstandig kunnen handelen. Om het certificaat te behalen, zullen ze dit bij de toetsing moeten aantonen.

Programma op maat

Specifieke wensen ten aanzien van het programma? Wij bespreken deze graag met u, zodat wij een programma op maat kunnen samenstellen.