Herhaling BHV EH op locatie

Bekwaam blijven handelen in geval van nood

De Eerste Hulp vaardigheden van uw BHV’ers worden uitvoerig getest tijdens de herhalingsopleiding Bedrijfshulpverlener EH (BHV EH) in 1 dagdeel. Het verder ontwikkelen van kennis en vaardigheden staat hierbij centraal.

Ons uitgangspunt is dat de BHV’ers bekwaam zijn. De cursisten gaan dan ook direct aan de slag met oefenen. Geen mooie verhaaltjes of presentaties, maar directe actie in uitdagende scenario’s en rollenspellen!

Specs training

e-learning inclusief
op maat
praktijkgericht
officieel certificaat
overal in Nederland

Ons handelsmerk:

Oefenen, oefenen en nog eens oefenen

Het testen, extra oefenen en ontwikkelen van de (nog niet beheerste) BHV-vaardigheden zorgt ervoor dat uw BHV’ers zich kunnen verbeteren en zelfstandig kunnen handelen als zich een calamiteit voordoet op uw locatie. 

Tonen uw BHV’ers aan de vaardigheden onder de knie te hebben, dan ontvangen zij het BHV EH certificaat en pasje.

HERHALING BHV EH OP UW LOCATIE?

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN

Methodiek

De herhalingstraining BHV EH beslaat 1 dagdeel. Voorafgaand hieraan kunnen de cursisten ter voorbereiding de e-learning doornemen en het theorie examen maken. Op de trainingsdag worden de cursisten getoetst op hun praktijkvaardigheden. Dit gebeurt volgens de richtlijnen van het NIBHV. Wanneer het examen met goed gevolg worden afgesloten en de cursisten aantonen de vaardigheden voldoende onder de knie hebben, ontvangen zij een officieel Soliede BHV EH-pasje en certificaat.

De e-learning blijft een jaar lang beschikbaar, zodat de BHV’ers dit kunnen gebruiken als naslagwerk.

Programma-onderdelen

Praktijkexamen EH
Reanimatie/AED
Stabiele zijligging, buik-rug ligging
Verslikking/verstikking
Ziektebeelden
Verbandmiddelen
Beoordeling en feedback cursisten
Evaluatie en afronding

Uw BHV'ers zijn bekwaam in:

Reanimeren met en zonder AED
Verbinden van wonden en veilig vervoeren van gewonden
Stabiele zijligging, Rautekgreep, Heimlich manoeuvre
Het stelpen van bloedingen

Unieke aanpak

Wij begeleiden de cursisten in het bekwaam worden en zelfstandig kunnen handelen. Om het certificaat te behalen, zullen ze dit bij de toetsing moeten aantonen.

Programma op maat

Specifieke wensen ten aanzien van het programma? Wij bespreken deze graag met u, zodat wij een programma op maat kunnen samenstellen.