BHV Open inschrijving

Praktijkgericht = zelfstandig leren

Een calamiteit onder controle brengen. Soliede staat voor een ongeëvenaarde praktijkgerichtheid en laat uw BHV’ers echt bekwaam handelen. Wij verzorgen onze BHV opleidingen niet alleen in ons trainingscentrum in Beverwijk, maar ook in Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Zwolle, Eindhoven en Beetsterzwaag. Deze trainingen zijn op basis van open inschrijving of individuele inschrijving. 

Het is natuurlijk ook mogelijk om groepen in company op te leiden op uw eigen locatie.

Overzicht BHV opleidingen op basis van open/individuele inschrijving

BHV op locatie open inschrijving blusoefening

Basis BHV

Kunnen en durven handelen in geval van nood, dat is het einddoel van de basisopleiding Bedrijfshulpverlener (BHV).

BHV op locatie open inschrijving blusoefening

Herhaling BHV

Bekwaam blijven handelen in geval van nood, dat is het einddoel van de herhalingstraining Bedrijfshulpverlener (BHV).

Ploegleider BHV opleiding

Ploegleider BHV

Met een groot scala aan praktijkoefeningen en het spelen van scenario’s trainen wij de vaardigheden van uw nieuwe ploegleiders.

Ploegleider BHV

Herhaling Ploegleider BHV

De vaardigheden van uw ploegleiders BHV worden uitvoerig getest tijdens onze herhalingstraining ploegleider BHV.

reanimatie-aed-training-bhv-kinderopvang

Herhaling BHV Kinderdagopvang

Het doel van de Herhaling BHV Kinderopvang training is dat uw medewerkers bekwaam blijven in het handelen bij een calamiteit.

Hoofd BHV

Hoofd BHV

De coördinator / hoofd BHV is verantwoordelijk voor het BHV-beleid binnen uw organisatie.

Emergency Response Officer (ERO)

Emergency Response Officer

With a wide array of practical exercises and scenarios in our building, we train the skills of your employees.

Emergency Response Officer Refresher Course

Refresher course ERO

Regularly testing and further developing the skills is key for the Emergency Response Officer.