Volgens artikel 13 van de Arbowet zijn werkgevers verplicht de preventietaken vorm te geven in hun bedrijf. Zij kunnen daarvoor één of meerdere werknemers aanwijzen: de preventiemedewerker(s). Dit zijn eigen werknemers die de werkgever bijstaan in de dagelijkse zorg voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden op de werkvloer.

Ieder bedrijf of organisatie moet ten minste één werknemer aanwijzen als preventiemedewerker. Als het bedrijf maximaal 25 werknemers in dienst heeft, dan mag de directeur zelf de preventiemedewerker zijn.


Inschrijven Preventiemedewerker
2-daagse cursus € 575,- P.P

In de vernieuwde Arbowet (2017), heeft de preventiemedewerker een vooraanstaande rol binnen een organisatie. De preventiewerker moet met instemming van de werknemersvertegenwoordiging, zowel de persoon als diens rol, worden aangesteld. Hij/zij kan worden ingezet om de organisatie te ondersteunen bij de zorg voor een effectief arbeidsomstandigheden- en preventiebeleid binnen een organisatie.

De wettelijke taken van een preventiemedewerker:

 • Adviseren aan- en samenwerken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners
 • Het (mede) opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
 • Het adviseren aan en nauw samenwerken met de ondernemingsraad / personeelsvertegenwoordiging / directie over te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid
 • Meewerken aan de uitvoering van de maatregelen die voortkomen uit het Plan van Aanpak

2-daagse opleiding Preventiemedewerker:

Praktijkgerichtheid, vernieuwend, persoonlijke aandacht en kwaliteitsbeleving zijn de kernwoorden die aan alle inzet van Soliede ten grondslag liggen. Daarom wordt ook tijdens deze tweedaagse opleiding op interactieve wijze de vertaalslag naar uw praktijksituatie gemaakt.

Zoals in de wet staat beschreven is van belang dat de preventiemedewerker die wordt aangesteld, over voldoende deskundigheid en ervaring beschikt om de preventietaken goed uit te kunnen voeren. Wij bieden u een praktische training aan, waarin u binnen twee dagen wordt opgeleid tot preventiemedewerker.

Voorafgaand aan de opleiding wordt u gevraagd een aantal onveilige situaties te fotograferen binnen uw organisatie en door te mailen aan onze trainer. Tijdens de training biedt onze trainer u de benodigde theoretische achtergrondinformatie aan in combinatie met de door u aangeleverde praktijkvoorbeelden. Daarna gaat u zelf aan de slag met het toepassen van de theorie aan de hand van opdrachten. U krijgt hierbij gerichte feedback en aanwijzingen. De situatie binnen uw organisatie is leidend, zodat u de geleerde kennis en vaardigheden direct in de praktijk kunt toepassen.

Gedurende de opleiding gaat u zelf aan de slag met:

 • Wet- en regelgeving
 • Arbobeleid
 • Rol medezeggenschap
 • Positie en taken van de preventiemedewerker
 • Management systemen
 • Ongevalsregistratie
 • Voorlichting en instructie
 • Risico Inventarisatie en - Evaluatie (RI&E)
 • Plan van aanpak
 • Borging en PDCA
Onze trainers komen uit de Arbo-praktijk en hebben veel ervaring bij een breed scala aan organisaties en branches. U bent ervan verzekerd dat de vertaalslag naar úw dagelijkse praktijk altijd wordt gemaakt.
Beide trainingsdagen zijn inclusief verse, gezonde lunch, en koffie/thee/fris met versnaperingen.
De opleiding Preventiemedewerker kan uiteraard ook op uw locatie gegeven worden. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Na het afronden van deze opleiding, inclusief het schriftelijk examen, ontvangt u het NIBHV-certificaat Preventiemedewerker.

Cursusagenda

Bezig met laden van cursussen...