Opleiding tot gecertificeerd bedrijfsbegeleider studenten hbo

Stichting Erkenning Leerbedrijven Hoger Onderwijs

2-daagse opleiding bedrijfsbegeleider

575,-

Twee dagen van 9.00 uur tot 17.00 uur. Dit is inclusief:

 • E-learning
 • 2-daagse opleiding gecertificeerd bedrijfsbegeleider
 • Verzorging met gezonde en verse lunch
 • Assessment
 • Diploma

Opleiding tot gecertificeerd bedrijfsbegeleider

Een stagiair zoeken, vinden en goed begeleiden is bijna even moeilijk als een nieuwe medewerkers aannemen. Hoe zorg je dat je de juiste kandidaten spreekt, de juiste vragen stelt en de juiste keuze maakt? En daarna begint het echte werk pas! Je moet de stagiair begeleiden, zorgen dat de opdracht goed wordt uitgevoerd, dat er voldoende leereffect is en dat zowel het bedrijf als de stagiair een positief resultaat krijgt. Het begeleiden van een hbo stagiair is niet makkelijk en vergt naast inhoudelijke kennis ook veel people- en management skills.

Voorafgaand aan de opleiding ontvang je een login voor de e-learning. Je leest de stof door en maakt een oefentoets om te zien of je de informatie goed hebt opgenomen. De toegang tot de e-learning blijft beschikbaar zodat je altijd even kan terugbladeren.

Tijdens de tweedaagse opleiding leer je met welke facetten een stagebegeleider te maken krijgt. Je oefent met de deelnemers verschillende situaties als het voeren van een sollicitatiegesprek, een voortgangs- en/of evaluatiegesprek en een slechtnieuwsgesprek. Aan het einde van de opleiding doen we nog een assessment en geven we ontwikkeladvies aan je mee. Je bent nu officieel ELBHO gecertificeerd bedrijfsbegeleider en kan aan de slag met je stagiaire(s).

Waarom ELBHO?

Steeds meer bedrijven werven hun nieuwe medewerkers via een stageplaats en het aanbod van hbo studenten is beperkt. Vanuit de Hogescholen worden steeds meer kwaliteitseisen gesteld aan de stageplaatsen. De Stichting ELBHO bewaakt de kwaliteit van de (afstudeer)stage bij stagebedrijven. Als onafhankelijk orgaan certificeert ELBHO bedrijven en hbo-stage bedrijfsbegeleiders. Op het moment dat het bedrijf aan een aantal strenge eisen voldoet en de bedrijfsbegeleider is opgeleid en gecertificeerd, zal de hbo onderwijsinstelling de goedkeuring voor de stage geven. In opdracht van Stichting ELBHO verzorgt Soliede de opleiding om gecertificeerd bedrijfsbegeleider te worden.

Onderwerpen opleiding

 • Vacatures & sollicitaties
 • Vormen van stages & eisen stellen aan de student
 • Begeleiding stagiair & taken van bedrijfsbegeleider
 • Planning, voortgang en deadlines
 • Presenteren/verdedigen en kennisoverdracht
 • Verslaglegging & rapportages
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Evaluaties en beoordelingsgesprekken
 • Uren, werktijden en ziekte
 • Verantwoordelijkheden en delen van informatie
 • Functiebeperking en aanpassing werkomstandigheden
 • Juridische & ethische aspecten

Is uw bedrijf al erkend stagebedrijf in het hoger onderwijs?

Praktische informatie

Locatie opleiding

 • Locatie: Soliede Beverwijk
 • Maximale groepsgrootte: 10 cursisten

Toelatingseisen bedrijfsbegeleiders

 • Minimaal hbo of wo diploma
 • Verantwoordelijk voor (deel) bedrijfsproces(sen)
 • Toelatingstest indien geen hbo of wo diploma

Certificaat geldigheid

Het certificaat heeft geen vervaldatum, mits aan de volgende eisen wordt voldaan:

 • Het verplicht verkrijgen van minimaal 3 bijscholingspunten per jaar. 1 workshop van 3 uur staat gelijk aan 3 bijscholingspunten
 • U ten minste 2 stagiaires begeleidt in 3 jaar
 • Positieve beoordeling door studenten door middel van evaluatieformulieren
 • U stagiairs begeleidt bij een ELBHO gecertificeerd stagebedrijf

Na de opleiding blijven wij je helpen

Opleidingsmomenten bedrijfsbegeleiders

 • September
 • Januari/februari

Workshops

 • Oktober/november
 • Maart/april

Helpdesk

Helpdesk hele jaar bereikbaar voor vraagstelling en individuele bijscholing.