Omgaan met agressie

Omgaan met Agressie en Geweld

Steeds vaker krijgen balie- en receptiemedewerkers te maken met een agressieve houding van burgers. Bij overheidsinstellingen en andere publieke organisaties is dit in toenemende mate een veel voorkomend probleem. Het is dan ook van belang dat uw medewerkers weten hoe te handelen wanneer zij zich hiermee geconfronteerd zien. Daarom verzorgen wij verschillende trainingen op het gebied van omgaan met agressie en geweld.

Wij begeleiden organisaties in het opleiden en optimaliseren van het interventieteam.

Overzicht opleidingen Omgaan met Agressie en Geweld

Interventieteam training

Basistraining Interventieteam​

De basisopleiding Interventieteam leert de leden van het interventieteam om te gaan met agressie en geweld.

Scenariotraining Interventieteam

Scenariotraining Interventieteam

Een interventieteam dat reeds een basisopleiding heeft gevolgd kan deelnemen aan een Scenariotraining.

Protocol Interventieteam

Protocol Interventieteam

Soliede begeleidt organisaties in het opstellen en optimaliseren van het interventieprotocol.

Omgaan met agressie en geweld

Omgaan met Agressie en Geweld

Uw medewerkers krijgen handvatten aangereikt om agressie en geweld zoveel mogelijk te beheersen.