Omgaan met Agressie en Geweld

Een veilige werkplek voor iedereen

Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 4 werknemers weleens te maken krijgt met agressie of geweld op de werkplek. Beledigingen, bedreigingen en gewelddadig gedag van bijvoorbeeld burgers, klanten, leveranciers en zelfs collega’s. Medewerkers verdienen een vertrouwde, veilige en prettige werkplek.

De 2-daagse training Omgaan met Agressie en Geweld leert medewerkers die in aanraking kunnen komen met agressief gedrag hoe op een rustige en juiste wijze te handelen. De training is erop gericht om agressie en geweld zoveel mogelijk te kunnen beheersen en binnen de perken te houden.

Omgaan met agressie en geweld
Protocol Interventieteam

Doel en resultaat van de training

Belangrijk doel van de training is – naast de individuele vaardigheden in het herkennen en omgaan met agressie – het vormen van een team waarvan de leden elkaar blindelings vertrouwen. De verschillende rollen binnen het team moeten duidelijk zijn. Nazorg is ook een belangrijk onderdeel.

Na de training weten uw medewerkers hoe om te gaan met agressie en geweld. Ze worden zich bewust van hun eigen invloed op ongewenste situaties. De training wordt per doelgroep op maat gemaakt. Wij houden hierbij rekening met de mogelijke situaties waarin uw medewerkers met agressie en geweld in aanraking kunnen komen.  Voorafgaand aan de training vullen uw medewerkers een intake formulier in. Wij kunnen hierdoor op persoonlijk niveau een diepgaande training verzorgen. 

 

INTERESSE IN EEN TRAINING OMGAAN MET AGRESSIE EN GEWELD OP UW LOCATIE?

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN

Programma-onderdelen

Definiëren en signaleren agressie en geweld
Uw medewerkers krijgen meer inzicht in wat agressie is en in welke vormen er van agressie en geweld binnen hun werkgebied kunnen voorvallen. Aan de hand van voorbeelden en interactie met de cursisten wordt dit uitgediept.

Omgaan met agressie en geweld
Uw medewerkers krijgen handvatten en leren vaardigheden om op een juiste manier met agressie op hun werkplek om te gaan. Tevens leren zij inzicht te krijgen in beïnvloedende factoren van agressie. Aan de hand van cases wordt dit met behulp van een acteur geoefend.

Persoonlijk gedrag
Uw medewerkers leren inzicht te krijgen in hun eigen gedrag en leren diverse conflict stijlen. Hiermee leren ze wat het beste bij hen past en in ongewenste situaties, en om hier effectief mee om te gaan. Samen met een acteur oefenen zij verschillende scenario’s.

Klachten en preventie
Klachten kunnen beschouwd worden als kansen, maar soms ontstaat hieruit een agressieve sfeer en valt er weinig meer te halen. Uw medewerkers leren welke preventieve en repressieve maatregelen zij kunnen nemen om escalatie van een gewone klacht tegen te gaan. 

Waarom de basisopleiding Omgaan met Agressie en Geweld?

Een sterk en voorbereid team
Individuele vaardigheden en gedrag verbeteren
Bewustwording van eigen invloed op ongewenste situaties
Meerdere agressievormen herkennen en mee kunnen omgaan
Uw medewerkers weten hoe zij escalatie kunnen voorkomen

Unieke aanpak

Wij werken met verschillende acteurs zodat de deelnemers de agressievormen leren herkennen en op juiste wijze leren handelen.

Programma op maat

Specifieke wensen ten aanzien van het programma? Wij bespreken deze graag met u, zodat wij een programma op maat kunnen samenstellen.