Preventiemedewerker Opleiding

Preventiemedewerker

U bent aangesteld als preventiemedewerker, maar u beschikt nog niet over (voldoen)de kennis om alle preventietaken op u te nemen. Wanneer u zich aanmeldt voor onze tweedaagse opleiding Preventiemedewerker bieden wij u niet alleen de benodigde theoretische achtergrondinformatie, maar gaat u ook zelf aan de slag met het in praktijk toepassen hiervan. Wilt u meer informatie over deze opleiding, vraag dan vrijblijvend een offerte aan.

Hoe ziet onze Preventiemedewerker opleiding eruit?

Praktijkgericht, vernieuwend, met veel persoonlijke aandacht en een hoge kwaliteitsbeleving. Dat zijn de kernwaarden die aan alle inzet van Soliede ten grondslag liggen. Daarom wordt ook tijdens deze tweedaagse opleiding de vertaalslag naar uw praktijksituatie gemaakt.

Voorafgaand aan de praktijkopleiding bieden wij een e-learning aan. Ook wordt u gevraagd een aantal onveilige situaties te fotograferen binnen uw organisatie en deze door te mailen aan onze trainer. Tijdens de opleiding biedt onze trainer u de benodigde theoretische achtergrondinformatie aan in combinatie met de door u aangeleverde praktijkvoorbeelden. Daarna gaat u zelf, veelal in kleine groepjes, aan de slag met het toepassen van de theorie aan de hand van opdrachten. U krijgt hierbij gerichte feedback en aanwijzingen. De situatie binnen uw organisatie is leidend, zodat u de geleerde kennis en vaardigheden direct in de praktijk kunt toepassen.

Tussen de eerste en tweede opleidingsdag maakt u een opdracht over de eigen locatie. Deze wordt tijdens de tweede opleidingsdag uitgebreid in de groep besproken, zodat de deelnemers met elkaar leren van de eigen praktijkvoorbeelden.


Inschrijven Preventiemedewerker

Prijs: 2-daagse cursus € 575,- P.P


Arbowet

Vanuit de Arbowet (art. 13) zijn werkgevers verplicht de preventietaken binnen hun bedrijf of organisatie vorm te geven. Zij kunnen daarvoor één of meer werknemers aanwijzen: de preventiemedewerker(s). Deze staan de werkgever bij in de dagelijkse zorg voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden op de werkvloer.

Ieder bedrijf of organisatie moet ten minste één werknemer aanwijzen als preventiemedewerker. Heeft een bedrijf minder dan 25 werknemers in dienst, dan mag de directeur zelf de preventiemedewerker zijn.

Het is van belang dat de preventiemedewerker over voldoende deskundigheid en ervaring beschikt om de preventietaken goed uit te kunnen voeren. Wij bieden u een praktische opleiding aan, waarin u binnen twee dagen wordt opgeleid tot preventiemedewerker.

Rol van de Preventiemedewerker

In de vernieuwde Arbowet - die sinds 1 juli 2017 geldt - heeft de preventiemedewerker een vooraanstaande rol gekregen binnen zijn/haar organisatie. Deze moet met instemming van de werknemersvertegenwoordiging worden aangesteld; dit geldt zowel voor de persoon als voor diens rol. Hij/zij kan worden ingezet om de organisatie te ondersteunen bij de zorg voor een effectief arbeidsomstandigheden- en preventiebeleid binnen een organisatie.

Wettelijke taken van een preventiemedewerker:

 • Het adviseren aan en samenwerken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners
 • Het (mede) opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
 • Het adviseren aan en nauw samenwerken met de ondernemingsraad / personeelsvertegenwoordiging / directie over te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid
 • Meewerken aan de uitvoering van de maatregelen die voortkomen uit het Plan van Aanpak


Inhoud van de opleiding:

 • Wet- en regelgeving
 • Arbobeleid
 • Rol medezeggenschap
 • Positie en taken van de preventiemedewerker
 • Management systemen
 • Ongevalsregistratie
 • Voorlichting en instructie
 • Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
 • Plan van aanpak
 • Borging en PDCA


Inschrijven Preventiemedewerker

Prijs: 2-daagse cursus € 575,- P.P

Compleet verzorgd

Beide opleidingsdagen zijn inclusief verse, gezonde lunch en koffie/thee/fris met versnaperingen.

Praktijkgerichte aanpak

Onze praktijkgerichte aanpak maakt onze opleidingen uniek: de theorie wordt toegepast op situaties die gebaseerd zijn op uw eigen organisatie.

Onze trainers komen uit de Arbo-praktijk en hebben veel ervaring bij een breed scala aan organisaties en branches. U bent ervan verzekerd dat de vertaalslag naar úw dagelijkse praktijk altijd wordt gemaakt.

Einddoel / Certificaat

Na het afronden van deze tweedaagse opleiding, inclusief het schriftelijke examen, ontvangt u het NIBHV-certificaat Preventiemedewerker.

Opleiding op locatie

De opleiding Preventiemedewerker kan uiteraard ook op uw locatie gegeven worden. Neem contact op met onze verkoopafdeling om uw wensen te bespreken.

Beschikbare opleidingen

Bezig met laden van cursussen...