Digitale certificaten de standaard per 1 september

Digitale certificaten

Soliede gaat over naar digitale certificaten. Dit houdt in dat alle cursisten met ingang van 1 september bij het behalen van een (her)certificering een digitaal bewijs ontvangen. Het digitale certificaat is via ons MijnSoliede portaal altijd en overal beschikbaar.

Wij gaan hiertoe over, omdat uit een inventarisatie is gebleken dat vele klanten dit al langere tijd willen. Milieuoverwegingen spelen hierin ook een belangrijke rol. Wij hopen hiermee onze bijdrage te leveren en het milieu minder te belasten door de hoeveelheid plastic, papier en post in de wereld te verminderen. Tevens gaan wij op deze wijze een prijsstijging tegen vanwege de gestegen kosten voor grondstoffen, vervoer e.d.

Wij zullen de zomerperiode benutten om ons portaal technisch voor te bereiden op bovenstaande en houden u hiervan uiteraard op de hoogte.

Veiligheidsbericht Philips HS-1 elektroden

Philips heeft een probleem vastgesteld met de elektroden van de HeartStart HS-1 AED’s. Het gaat om de M5071A (volwassenen) en M5072A (baby/kind) elektroden.

Wat is het probleem?

Het is in uitzonderlijke gevallen voorgekomen dat de gel van AED-elektroden loskomt van de schuimlaag/folie-achterkant, wanneer deze van de gele plastic voering wordt verwijderd. De gel kan op zichzelf vouwen en hierdoor wordt het geloppervlak op de elektrode kleiner. Ook is het mogelijk dat de gel bijna volledig loslaat, waardoor er maar kleine hoeveelheid gel op de elektrode blijft. Het is niet mogelijk om te weten of dit probleem ook bij uw elektroden optreedt, omdat de elektroden worden beschermd door een folieafdichting.

Sinds 2010 heeft Philips 115 klachten over dit probleem ontvangen (waarvan 84 klachten werden ontvangen in 2021) voor een totaal van ongeveer 5 miljoen zendingen M5071A- en M5072A-elektroden.

Welke actie moet de gebruiker van de AED nu nemen?

Philips adviseert de AED te blijven gebruiken. De elektroden kunnen gewoon worden aangebracht bij de patiënt, tenzij de gel bijna volledig van de achterkant is losgekomen. Installeer in geval van problemen reserve-elektroden, indien beschikbaar, en ga verder met de reddingsactie. Philips raadt u aan een reserve-elektrodecassette te bewaren bij uw HS1 OnSite-/HS1 Home-AED. Als het probleem zich blijft voordoen en u geen reserve-elektrodecassette heeft, zorgt u voor de patiënt en reanimeert u zo nodig, totdat de hulpdiensten arriveren.

Opmerking: het probleem kan nog steeds optreden bij latere leveringen totdat aangepaste elektroden beschikbaar zijn.

Wat gaat Philips eraan doen?

In de loop van dit jaar zal Philips nieuwe elektroden op markt gaan brengen om het probleem met de M5071A- en M5072A-elektroden te verhelpen. Daarbij zal iedereen met een HS1 AED, van 10 jaar of jonger, een gratis nieuwe set elektroden cadeau krijgen van Philips. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat u een elektroden set hebt die 100% voldoet aan de hoge kwaliteitseisen. Dit heeft ook tot gevolg dat er geen nieuwe Philips HeartStart HS-1 AED apparaten worden geleverd, totdat de nieuwe elektroden beschikbaar zijn. Dit betekent dat klanten die al reeds een HS-1 AED besteld hebben of willen bestellen minstens nog enkele maanden geduld moeten hebben.

Lees hier het veiligheidsbericht van Philips.

Het is erg lastig om nieuwe medewerkers te vinden?

Het is erg lastig om nieuwe medewerkers te vinden?

Veel organisaties hebben last van de krapte op de arbeidsmarkt. Goede kandidaten voor de openstaande vacatures zijn moeilijk te vinden. Kijk samen met uw medewerkers hoe u nieuw talent kunt aantrekken via een stage en vindt direct uw toekomstig medewerkers.

Hbo-studenten lopen na de zomervakantie stage of gaan in het nieuwe jaar hun afstudeerperiode in. Hoe speelt uw organisatie zich in de kijker bij deze doelgroep? En hoe zorgt u ervoor dat de stagiair zo aan uw organisatie bindt, dat hij wil blijven?

Onderstaande stappen helpen uw organisatie direct in contact te komen met goed, enthousiast talent!

Stap 1

Neem contact op met de Stichting ELBHO om uw organisatie te laten erkennen als ELBHO®-erkend stagebedrijf.

Stap 2

Doorloop het proces van erkenning en zet hiermee uw organisatie op de shortlist bij hogescholen.

Stap 3

Laat uw stagebegeleiders opleiden tot ELBHO® Gecertificeerd
Bedrijfsbegeleiders. Wacht hiermee niet totdat uw organisatie haar erkenning
binnen heeft. Start direct bij aanvang van dit proces of nog in de  oriëntatiefase. Zo creëert u een voorsprong op de andere organisaties die in
dezelfde vijver met studenten vissen. 

Stap 4

Uw stagebegeleiders zijn goed voorbereid op het werven en begeleiden van stagiairs. Zij hebben geleerd een vacaturetekst op te stellen die perfect aansluit bij de doelgroep en uw organisatie. Zij weten de juiste kandidaten te interesseren. Bovendien kunnen zij de stagiair de begeleiding bieden die hij nodig heeft en waarmee zij hem aan boord weten te houden.   

Meer weten over de opleiding tot Gecertificeerd Bedrijfsbegeleider? Gedetailleerdere informatie en beschikbare trainingsdata vindt u hier.

Nieuwe BHV e-learning

Nieuwe BHV e-learning per 1 september 2021

Soliede is altijd op zoek naar vernieuwende en leuke manieren om cursisten te blijven uitdagen en hun kennis te blijven vergroten. Zo stellen wij jaarlijks een nieuw lesplan op, veranderen we de indeling van onze scenarioruimte en voegen we steeds nieuwe effecten toe. 

Als klap op de vuurpijl hebben wij nu een nieuwe e-learning ontwikkeld die qua opzet compleet anders is dan voorheen: 

 1. De deelnemers geven voor de verschillende onderdelen aan wat zij verwachten te weten
 2. Zij beantwoorden per onderwerp vragen en krijgen een score
 3. De cursisten lezen de aanvullende informatie door om hun score te verbeteren
 4.  Zij nemen het jaarthema door
 5. KLAAR!

Theorie die volledig is afgestemd op het kennisniveau van de cursist! Zij testen hun kennis door vragen te beantwoorden en worden uitgedaagd hun score te verbeteren door de aanvullende informatie te lezen.

En willen zij na hun training nog wat opzoeken of iets nalezen, dan is de gehele lesstof uiteraard het hele jaar voor hen beschikbaar als naslagwerk.

Corona protocol

Op basis van de richtlijnen van het RIVM en de diverse protocollen vanuit brancheverenigingen en certificerende instellingen, hebben wij onze trainingen opnieuw ingericht.

Ook hebben wij protocollen opgesteld die wij hanteren voor onze trainingen met betrekking tot toegang tot de trainingen en informatie over de door ons getroffen hygiënemaatregelen.

De deelnemers aan onze trainingen ontvangen dit protocol voorafgaand aan de training. 

Voor de volledigheid hebben wij dit ook hier toegevoegd. 

Protocol corona

Tips voor BHV’ers

Tips voor BHV'ers

Adviezen EHBO en COVID-19

In de basis van de EHBO-richtlijnen staat dat de veiligheid van de hulpverlener voorop staat. De onzekere tijden rondom het coronavirus roepen dan ook vragen op omtrent het veilig verlenen van eerste hulp. Begrijpelijk, want voor iedereen is deze situatie nieuw en vergt het aanpassingen. Het Oranje Kruis hoopt met de volgende antwoorden duidelijkheid te brengen en onrust weg te nemen.

Fysiek contact bij EHBO

Let op gevaar betekent bij COVID 19 voorkomen zelf besmet te raken. Beoordeel daarom bij elke situatie of het noodzakelijk is het slachtoffer binnen anderhalve meter te benaderen. Is dit niet nodig, verleen dan hulp op afstand door aanwijzingen te geven waarmee het slachtoffer zichzelf kan helpen. En bel indien nodig 112. Is het wel noodzakelijk binnen anderhalve meter van het slachtoffer te komen, beperk je dan tot levensreddend handelen.

Beschermen handschoenen

Draag tijdens het verlenen van eerste hulp zoveel mogelijk beschermende handschoenen ter bescherming van jezelf en het slachtoffer. Vinyl handschoenen beschermen niet tegen micro-organismen!

Beademing tijdens reanimatie

Hierin volgt Het Oranje Kruis de richtlijnen van de NRR, waarin het volgende staat beschreven:

 • Is het slachtoffer volwassen zonder duidelijke of bewezen infectie, geef dan alleen borstcompressies, geen mond-op-mond beademing.
 • Is het slachtoffer COVID-19 positief of is hiervoor een sterke verdenking, geef dan geen borstcompressies of mond-op-mond beademing. Alleen een AED mag hier worden gebruikt.
 • Bij kinderen blijft de inzet van de reanimatiehandelingen ongewijzigd, inclusief beademingen borstcompressies.

Handen wassen voor fysiek contact

Zoals standaard binnen EHBO: was wanneer mogelijk de handen voor fysiek contact. In dit filmpje van Zorg voor Beter wordt duidelijk aangegeven hoe de handen optimaal gewassen worden.

Taakverdeling bij meerdere EHBO’ers

Indien meerdere EHBO’ers aanwezig zijn, verdeel dan de taken. Laat iemand die reeds genezen is van het coronavirus of in optimale gezondheid verkeert het fysieke contact uitvoeren. Mensen ouder dan 50 jaar wordt aangeraden altijd op afstand te blijven. Andere EHBO’ers kunnen taken op afstand oppakken, zoals het bellen voor hulp en het op afstand houden van kijkers.

Bron: https://www.hetoranjekruis.nl/nieuws/2020/03/adviezen-ehbo-en-covid-19/

Geldigheid EHaK-certificaten

Veel kinderopvang organisaties zitten momenteel met vragen over de geldigheid van de door IKK wetgeving vereiste certificaten Eerste Hulp aan Kinderen. De praktijktrainingen zijn door de Corona maatregelen van de overheid niet meer mogelijk en certificaten kunnen niet zomaar verlengd worden. 

Oranje Kruis

Het Oranje Kruis is hierover in gesprek gegaan met de GGD GHOR en wij kunnen bevestigen dat er geen reden tot bezorgdheid is over het verlopen van certificaten. Tot nader order heeft het Oranje Kruis een coulance regeling opgezet, waarbij de certificaten hun geldigheid behouden. Daarnaast heeft de GGD GHOR aangegeven voorlopig coulant te zijn in de handhaving van de IKK wetgeving betreffende het verlopen van de geldigheid van certificaten. Dit betekent dat de GGD niet streng zal optreden wanneer certificaten enige tijd zijn verlopen. Dit zal waarschijnlijk gelden zolang de Corona maatregelen van de overheid van kracht blijven en wellicht nog even daarna om u de mogelijkheid te bieden uw medewerkers te her-certificeren middels de geëiste praktijktoetsing van de vaardigheden.

Andere instanties

Wij verwachten dat het NIBHV en andere certificerende instanties deze afspraken overnemen en zodra wij bericht van hen krijgen, zullen wij u hierover informeren.

Blijven oefenen

Uiteraard is het wel van belang dat uw medewerkers in de tussentijd blijven oefenen en hun kennis op pijl houden. Zij zullen,  wanneer de praktijktrainingen worden hervat, hun vaardigheden kunnen aantonen en hun certificaat kunnen verlengen.

Let wel dat het volgen van alleen een theoriedeel, via bijvoorbeeld een e-learning, uw medewerkers geen verlenging van hun certificaat zal opleveren. Het is noodzakelijk dat zij hun vaardigheden laten zien in het praktijkdeel en daarmee hun bekwaamheid aantonen. Uiteraard kunt u de medewerkers wel alvast middels een e-learning voorbereiden op de training die na deze crisis op de planning staat.

Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van het Oranje Kruis, de Rijksoverheid of het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Geldigheid certificaten EHaK tijdens coronacrisis

Nieuw MijnSoliede klantenportaal

Nieuw MijnSoliede klantenportaal

Ons nieuwe MijnSoliede klantenportaal is live!

Vandaag lanceren we het nieuwe klantenportaal MijnSoliede.nl  voor al onze klanten en cursisten. Dit betekent dat u een frisse en snelle omgeving krijgt!

Vernieuwd zijn:

 • Frisse look en feel
 • Duidelijke menustructuur
 • Hogere snelheid van laden
 • Koppeling met onze webwinkel voor alle BHV-middelen
 • Service informatie over onderhoud, aangepaste openingstijden, etc.

Dit klantenportaal is ook gemakkelijker aanpasbaar en we zullen dit blijven uitbreiden met handige functionaliteiten zoals de nieuwe RI&E tooling die binnenkort ook gelanceerd gaat worden.

Hoe logt u in op het nieuwe MijnSoliede klantenportal?
Gewoon met uw bestaande gebruikersnaam en wachtwoord. Voor het opvragen van uw gebruikersnaam, kunt u contact met ons opnemen via telefoon, chat of mail. Een nieuw wachtwoord kunt u eenvoudig zelf aanvragen door naar het klantenportaal te gaan en op ‘wachtwoord vergeten’ te klikken. U ontvangt dan per mail een nieuw wachtwoord.

Vragen, tips of suggesties?
Heeft u vragen, tips of suggesties dan zijn deze zeer welkom. Wij ontvangen deze graag via marketing@soliede.nl of telefonisch op 0251-273888.

Gratis E-learning EHaK

Gratis E-learning Eerste Hulp aan Kinderen

Wilt u weten wat te doen bij een tweedegraads brandwond bij kinderen? Bekijk dan deze video.

Is uw interesse gewekt en wilt u meer weten over het verlenen van Eerste Hulp aan Kinderen, schrijf u dan in voor onze gratis e-learning via www.eerstehulpkinderen.nl

Waarom bieden wij deze gratis aan?
Wij kunnen ons voorstellen dat u graag meer zou willen weten over de Eerste Hulp die u kunt verlenen aan kinderen, maar dat het volgen van een opleiding er niet snel van komt. Om die reden willen wij u met deze actie een stapje op weg helpen. Bovendien nadert de decembermaand vol gezelligheid met kaarsjes, gourmetten met de familie en vuurwerk; waarbij ongelukjes helaas in een klein hoekje zitten.

Is deze e-learning ook interessant voor uw vrienden, familie, sportvereniging etc.? Stuur de link gerust door!

Wij hechten als organisatie  veel waarde aan veiligheid. Het is dan ook onze missie om Nederland een stukje veiliger te maken. Door deze e-learning met elkaar te delen, kunnen wij er gezamenlijk voor zorgen dat Nederland een stukje veiliger wordt!