Protocol Interventieteam

Protocol Interventieteam

Steeds vaker krijgen balie- en receptiemedewerkers te maken met een agressieve houding van burgers. Bij overheidsinstellingen en andere publieke organisaties is dit in toenemende mate een veel voorkomend probleem. De medewerkers komen tijdens en soms zelfs na hun werk in aanraking met emotionele druk en zelfs fysieke bedreigingen.

Een interventieteam dat opgeroepen wordt bij mogelijk agressief gedrag, kan voorkomen dat een medewerker fysiek of emotioneel beschadigd raakt. Dit team is getraind in het op de juiste manier ingrijpen en handelt conform een vastgesteld interventieprotocol.


Maak een afspraak Ik wil een offerte

Waarom een interventieprotocol?

  • Taakverdeling en werkwijze duidelijk vastgelegd
  • Uniforme afspraken met Interventie teamleden
  • Optimale organisatie van interventies
  • Afstemming tussen betrokken partijen
  • Voorkomen van emotionele of fysieke schade

Soliede begeleidt organisaties in het opstellen en optimaliseren van het interventieprotocol. Wij zorgen dat het protocol aansluit op uw praktijksituatie, een duidelijke taakverdeling bevat, gericht is op het voorkomen van escalaties en in werkbare taal voor uw interventieteam is geschreven. Daarmee creëert u vertrouwen binnen het interventieteam en een veiliger gevoel van uw medewerkers.

Waarom ons advies inwinnen?

  • Snelle praktijkgerichte aanpak
  • Uitgebreide kennis van interventieteams
  • Goede borging binnen uw organisatie
  • Begeleiding van de implementatie middels trainingen
Heeft u advies nodig, wilt u uw protocol eens laten beoordelen of laten toetsen middels een oefening? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.