Risico Inventarisatie en Evaluatie


Risico Inventarisatie & Evaluatie, doeltreffend Advies


Onze aanpak van de Risico Inventarisatie & Evaluatie kenmerkt zich door een no-nonsense aanpak. Soliede onderscheidt zich door oplossingen te bieden voor knelpunten die goed uitvoerbaar zijn in de praktijk. Geen dikke rapporten; concrete acties!

Snelheid en daadkracht zijn kenmerken die u terugvindt in alle werkzaamheden die wij voor u uitvoeren. In drie sessies werken wij, samen met u, van inventarisatie tot definitieve oplevering.

Maak een afspraak Ik wil advies
Soliede is snel en daadkrachtig in het opleveren van de benodigde documentatie. In drie sessies werken wij, samen met u, van inventarisatie tot definitieve oplevering.

De stappen 1-2-3 worden telkens uitgevoerd met één week tussen de afspraken. Binnen 15 kalenderdagen heeft u de Risico Inventarisatie en Evaluatie, inclusief toetsing, in huis!

  • Inventariseren van de situatie binnen uw organisatie
  • Bespreken concept plan en maken aanpassingen
  • Definitief maken en oplevering documentatie

Digitale documentatie

Bedrijven worden, van binnen- en buitenaf, geconfronteerd met veel informatie die moet worden vastgelegd. Dit zorgt vaak voor dossiers, dikke ordners en stoffige mappen.

U ontvangt bij oplevering alle documentatie uitgeprint, in PDF en makkelijk aanpasbaar Word en Excel formaat. Deze sets bestaan uit:


Maak een afspraak
  • Risico Inventarisatie & Evaluatie rapport
  • Plan van Aanpak
  • Toetsingsrapport

Pragmatische aanpak

Onze aanpak van de Risico Inventarisatie & Evaluatie kenmerkt zich door een no-nonsense aanpak. Soliede onderscheidt zich door oplossingen te bieden voor knelpunten die goed uitvoerbaar zijn in de praktijk. Geen dikke rapporten; concrete acties!

Deze persoonlijke en pragmatische aanpak wordt door onze klanten als zeer prettig ervaren. Met name de integratie met het Plan van Aanpak neemt u veel werk uit handen. Wilt u meer weten over de ervaring van andere klanten dan kunt u altijd even contact met ons opnemen voor onze referentie contacten.

Voor meer informatie kunt u terecht bij advies@soliede.nl

Toetsen RI&E

De werkgever mag zijn RI&E zelf maken. Is elke werkgever verplicht zijn RI&E te laten toetsen? Nee, sinds 1 juli 2005 bestaat hier een ander systeem voor.

Tel het aantal medewerkers dat daadwerkelijk op de loonlijst staat!
Organisaties met meer dan 25 werknemers moeten hun RI&E-instrument op de gewone wijze laten toetsen.
Actueel houden
Als de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf veranderen, moet u ook de RI&E aanpassen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de inrichting van een nieuwe productielijn, uitbreiding van uw dienstenpakket, een ingrijpende verbouwing of nieuwe taken voor uw medewerkers. De RI&E moet altijd actueel zijn.
En als u niets doet?
Als een inspecteur tijdens een controle om de RI&E vraagt en de ondernemer heeft deze niet, dan zal de inspecteur direct een boete aanzeggen. Als de getoonde RI&E niet volledig is, zal de inspecteur een waarschuwing geven met een termijn van maximaal 3 maanden.

Wetgeving Risico Inventarisatie en Evaluatie

Vanaf 1 januari 2007 geldt de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet. De verplichting om een RI&E uit te voeren, inclusief Plan van Aanpak, is hierin nog eens duidelijk beschreven.

Dit zegt de Arbeidinspectie erover:

RI&E
Elk bedrijf met personeel moet (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek heet een RI&E en moet schriftelijk worden vastgelegd.
Plan van Aanpak
In het Plan van Aanpak (PvA) moet de werkgever aangeven binnen welke termijn zijn bedrijf concrete maatregelen gaat nemen tegen de geïnventariseerde risico’s en wat deze maatregelen opleveren.
Bespreken met het personeel
De werkgever rapporteert jaarlijks aan de werknemers (of, als die er is, de Personeelsvertegenwoordiging) over de uitvoering van het Plan van Aanpak.

Branche RI&E’s

Wij maken gebruik van de standaard Branche RI&E’s voor al onze projecten. Wij hebben deze RI&E’s omgezet naar een makkelijk bruikbaar en ook uitwisselbaar formaat zodat u te allen tijde zelf de inventarisatie kan beheren en uw RI&E en PvA altijd up-to-date zijn.

Het verschil is simpel: bij een RI&E instrument installeert u een programma op uw computer. Daarmee vult u een RI&E in en kunt u deze ook beheren. Wat als uw computer stuk gaat? Wat als u informatie wilt delen met een andere medewerker? Wat als een andere medewerker verantwoordelijk wordt voor de RI&E?

U kunt de informatie alleen delen op papier of u moet uw computer voor anderen beschikbaar stellen.

Wij hanteren een makkelijk Word en Excel formaat met precies dezelfde informatie. U hoeft dus niet meer moeilijk te doen en kunt uw bevindingen per e-mail met uw collega’s delen.

Kies hier uw branche