Beheer RI&E

Jaarlijkse update RI&E en Plan van Aanpak

Op basis van de gemaakte Risico Inventarisatie en Evaluatie en het Plan van Aanpak adviseren wij u een jaarlijkse check te laten doen. Hierbij wordt nagegaan of de maatregelen van de geïnventariseerde risico’s geïmplementeerd zijn in de organisatie en de procedures die staan aangegeven in het Bedrijfsnoodplan worden gevolgd.

De jaarlijkse check zorgt ervoor dat de bedrijfsveiligheid binnen uw organisatie continu verbeterd wordt en uw medewerkers zich bewuster worden van de risico’s. Tevens blijven uw plannen up-to-date waarmee u voldoet aan de vereisten uit de Arbowet.

Onze aanpak bestaat jaarlijks uit de volgende stappen:

  1. Controleren of maatregelen uit het Plan van Aanpak zijn uitgevoerd op de locatie
  2. Een locatiebezoek
  3. Opstellen nieuwe RI&E rapportages en samenstellen management rapportage
  4. Bespreken management rapportage en uitsturen documentatie naar de locatie
Eén keer in de 4 jaar of bij grote veranderingen zal de documentatie getoetst worden.


Branche RI&E’s

U wilt een RI&E laten opstellen die geheel is afgestemd op uw branche? Maak een keuze uit onderstaande branches voor specifieke informatie.

Offerte aanvragen

Vraag nu een offerte aan voor het updaten van uw RI&E!
Heeft u nog vragen? Belt u dan gerust met een van onze adviseurs op 0251 - 273 888.


Offerte aanvragen