Toetsing RI&E

De Arbo-wet verplicht bedrijven om de RI&E en het Plan van Aanpak door een gecertificeerde instantie te laten toetsen. Waar Soliede u helpt in het opstellen van een RI&E en Plan van Aanpak, controleert deze instantie of aan de wettelijke normering is voldaan. Hiermee zorgt de overheid dat een landelijke kwaliteitsborging gerealiseerd wordt.

Het toetsen houdt in dat een gecertificeerde kerndeskundige, als omschreven in artikel 2.7 Arbobesluit, heeft beoordeeld of in de RI&E:

  • Alle risico’s duidelijk benoemd zijn en de situatie goed is weergegeven
  • Actuele inzichten over risico’s voor de arbeidsomstandigheden
  • Adviezen in het Plan van Aanpak voor maatregelen voldoende zijn

Soliede regelt voor u dat uw documentatie bij de toetsende instantie wordt aangeboden en de toetsing wordt uitgevoerd.


Branche RI&E’s

U wilt een RI&E laten opstellen die geheel is afgestemd op uw branche? Maak een keuze uit onderstaande branches voor specifieke informatie.

Offerte aanvragen

Vraag nu een offerte aan voor het opstellen en laten toetsen van uw RI&E.
Heeft u nog vragen? Belt u dan gerust met een van onze adviseurs op 0251 - 273 888.


Offerte aanvragen